C2 Avstemming av påleggstrekk

Rutinen skal sørge for en periodisk avstemming av bokført og betalt påleggstrekk. Det kontrolleres at bokført påleggstrekk blir betalt i sin helhet i neste termin.

Oppdatert

Økonomireglementet § 14, bestemmelsene 5.2.4.4 og 5.2.4.5

Utløsende hendelse: Terminavslutning

Utføres av

Oppgave - handling

Referanse

DFØ

I kolonne for inngående balanse (IB) legges det inn UB fra 6. termin forrige år.

DFØ

Kjør browsermal. Bokført trekk og betalt trekk for terminen hentes fra Unit4 ERP hovedbok. Bokført trekk og betalt trekk føres inn i skjema på hver sin linje i kolonne for aktuell termin.

Browsermal C02 Avst. av påleggstrekk

DFØ

Det skal normalt ikke oppstå differanse. En eventuell differanse vil framkomme på linje “Kontroll av bokført og betalt trekk” i nedre del av skjema. Differansen skal forklares slik at linjen for Kontrollsum går i null.

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?