B2 Rapportering til statsregnskapet - nettobudsjetterte virksomheter

Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av innrapporteringen til statsregnskapet.

Oppdatert

Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom P-rapport rapportert til Statsregnskapet og oppdatert hovedbok i statsregnskapet.

Økonomireglementet § 14

Utløsende hendelse: Månedsavslutning. Godkjent rapportering til Statsregnskapet og mottatt godkjent avstemmingsrapport (A-rapport) Rutine 9.1 Periodeavslutning for nettobudsjetterte virksomheter og fond.

Definisjoner

  • P-rapport: P-rapport som er innrapportert til Statsregnskapet.
  • Avstemmingsrapport: Bestilt og mottatt A-rapport fra Statsregnskapet.
Utføres av: Oppgave - handling
Referanse
DFØ Hent kopi av P-rapport på opal_con og kopier tallene inn i avstemmingsfanen.
Hent A-rapporten fra Statsregnskapet og kopier inn i avstemmingsfanen.
DFØ Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2019

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?