B1 Rapportering til statsregnskapet - bruttobudsjetterte virksomheter

Skjemaet skal benyttes i forbindelse med avstemming av innrapporteringen til statsregnskapet

Oppdatert

Denne avstemmingen skal kontrollere at det ikke forekommer avvik mellom mellomværende rapportert i S-rapporten til Statsregnskapet og oppdatert hovedbok i statsregnskapet.

Økonomireglementet § 14

Utløsende hendelse: Månedsavslutning. Godkjent rapportering til Statsregnskapet og mottatt godkjent avstemmingsrapport (A-rapport) 9.1 Periodeavslutning for bruttobudsjetterte virksomheter.

Definisjoner

  • S-rapport: S-rapport som er godkjent og signert av kunden.
  • Avstemmingsrapport: Bestilt og mottatt A-rapport fra Statsregnskapet.
Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kjør browsermal og kopier tallene inn i avstemmingsfanen.

Hent A-rapporten fra Statsregnskapet og kopier inn i avstemmingsfanen.

Browsermal “B01 Avst. Kontantregnskapet mot A-rapport

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?