A8 Naturalytelser og gruppeliv

Kontogruppe 52 benyttes til å registrere fordel i arbeidsforhold.

Oppdatert

Naturalytelser som ikke fører til utbetalinger registreres i denne kontogruppen fra konto 5200 – 5289 og krediteres med en motpost på “Konto 5290 Motkonto for gruppe 52”. Denne avstemmingen skal sjekke om kontogruppe 52 går i null.

Konto 5920 skal benyttes til utgiftsføring av verdien av gruppelivsforsikring. For bruttobudsjetterte virksomheter vil motkonto være 1985 Gruppelivsforsikring. Konto 1985 skal kobles til kapittel/post 5309.29 i kontantregnskapet.

Naturalytelser som ikke fører til utbetalinger registreres i kontogruppe 52 og gruppelivsforsikring posteres derfor også til debet på konto 5250 Gruppelivsforsikring med motkonto 5290.

Denne avstemmingen skal sjekke at posteringer på konto 5920 samsvarer med posteringene på konto 1985. I tillegg sjekkes det at alle poster også er ført på konto 5250 og 5290.

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Utføres av Oppgave - handling Referanse

DFØ

Kjør browsermal og kontroller at totale posteringer på konto 5200-5289 går opp mot konto 5290 og kontroller at totale posteringer på konto 5920 stemmer med kreditposteringer på konto 1985/2962. Kontroller at det er postert samme beløp med debetsaldo på konto 5250. Kontroll av parkerte bilag.

Browsermal “A08 BTO/NTO Naturalytelser og gruppeliv”

DFØ

Dersom det er foretatt posteringer uten motpost på 5290 skal dette kommenteres særskilt med angivelse av årsaken til differansen og ev. hvordan dette skal korrigeres.

DFØ

Dersom avvik, må årsak til differansen angis og evt. hvordan dette skal korrigeres

DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.

Gyldig fra 1. januar 2015

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?