A4B Avstemming av systemkonti innkjøp og faktura Unit4 ERP

Systemkontoene er satt opp som hjelpekontoer i innkjøps- og fakturaløsningen i Unit4 ERP og skal ikke bokføres på i hovedbok. Kontrollen skal fange opp dersom det bokføres noe direkte på kontoene i Unit4 ERP som må omposteres.

Oppdatert

Utløsende hendelse: Månedsavslutning

Økonomireglementet § 14, bestemmelse 4.4.7.

Utføres av Oppgave - handling Referanse
DFØ Kjør browsermal i Unit4 ERP og legg inn saldo per konto hittil i år i avstemmingsskjema. Browserspørring «DFØ15 - A04B Oppfølging av systemkontoer»
DFØ

Saldo skal spesifiseres med:

  • Konto
  • Bilagsnummer
  • Bilagsdato
  • Periode
  • Ansattnummer
  • Beløp
DFØ

Skjemaet dateres, signeres og avstemmingskode settes inn.


Gyldig fra 1. januar 2021.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?