S7 Spesifikasjon av konto 216, 217 og 218 - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Konto 2170 Ikke inntektsført bevilgning skal brukes til å føre innbetalte bevilgninger som ikke er benyttet. Konto 2180 Ikke inntektsført tilskudd og overføringer brukes til tilskudd og overføringer som er mottatt på forskudd og ennå ikke benyttet.

Konto 2160 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet brukes til å avregne resultatet dersom det er et resultat fra den bevilgningsfinansierte virksomheten. Dette kan benyttes til å dekke eventuelle merforbruk i fremtidige år.

Fremgangsmåte

Kjør browserspørring «S07» og vurder postene. Virksomheten må kunne spesifisere kontoene og ha kontroll på alle posteringer som utgjør saldoen.

Spesifikasjon kan settes opp i henhold til note 17 Ikke inntektsført bevilgning og note 18 Ikke inntektsført tilskudd og overføringer.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

SRS 10 Inntekt fra bevilgninger, tilskudd og overføringer til virksomheten, samt overføringer til og fra staten

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?