S3 Avstemming av aktivert driftsbevilgning - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Inntekt fra bevilgning skal følge SRS 10.

På konto 391 Inntektsført driftsbevilgning benyttet til investeringer debiteres den delen av utgiftsbevilgningen som er benyttet til å finansiere balanseførte anleggsmidler med motpost på konto 215 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Den delen av utgiftsbevilgningen som benyttes til å finansiere anleggsmidler vises på egen konto for å tilfredsstille kravene i noteopplysninger i årsregnskap del VI (note 1).

Denne avstemmingen skal kontrollere at konto 391 samsvarer med aktivert driftsbevilgning i anleggsmodulen.

Fremgangsmåte

Kontroller at konto 391* samsvarer med aktivert driftsbevilgning i anleggsmodulen.

Browserrapport «S03A» kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til avstemmingsmappens første kolonne. Deretter kjøres browserrapport «S03B» og beløpene overføres til avstemmingsmappens andre kolonne.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?