S2 Avstemming av statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler - SRS

Oppdatert

Bakgrunn

Bevilgninger som er benyttet til finansiering av anleggsmidler, med unntak av finansielle anleggsmidler, skal ikke inntektsføres på det tidspunktet anleggsmiddelet anskaffes. Bevilgningen avsettes på konto 2150 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler og inntektsføres i takt med avskrivningene.

Første del av denne avstemmingen skal kontrollere at verdien av anleggsmidler som er balanseført er i samsvar med tilsvarende forpliktelse bokført på konto 2150 Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler. Andre del av avstemmingen skal kontrollere at debetsaldo på konto 6000–6099 Avskrivninger/ nedskrivninger skal tilsvare kreditsaldo på konto 395*Inntektsføring av avsetning knyttet til anleggsmidler (avskrivninger).

Fremgangsmåte

Avstemmingen foretas etter at periodeavslutning anlegg er gjennomført.

Kreditsaldo på konto 215* Statens finansiering av immaterielle eiendeler og varige driftsmidler skal tilsvare debetsaldo på kontogruppe 10-12 Varige driftsmidler/FOU/Immaterielle eiendeler.

Kontroller at totale avskrivinger på konto 6000-6099 stemmer overens med tilsvarende inntektsføring på konto 395*.

Dersom det fremkommer differanser i første del av avstemmingen skal det fremkomme samme differanse med motsatt fortegn i andre del av avstemmingen. Eventuelle differanser skal forklares.

Browserrapport «S02A» kjøres i Unit4 ERP og beløpene overføres til avstemmingsmappen. Dersom virksomheten har finansielle anleggsmidler eller anleggsmidler som er finansiert utenfor ordinær investeringsbevilgning, kjøres også browserrapport «S02B». Denne rapporten må oppdateres med de anleggsgruppene dette gjelder.

Dokumentasjon

  • Avstemmingsmappe SRS

Henvisninger

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?