S13 Halvårlig avstemming av feriepenger

Oppdatert

Bakgrunn

Avstemming av om fjorårets feriepengeavsetning stemmer med utbetaling i inneværende år. Det kontrolleres at saldo ved utgangen av juni og påfølgende måneder av avsatte feriepenger i fjor samsvarer med utbetaling av feriepenger.

Konto 2940 Skyldige feriepenger, opptjent tidligere år skal etter utbetaling av feriepenger i juni ha saldo lik null.

Fremgangsmåte

Kjør browserrapport «S13» og overfør beløp til avstemmingsmappen.

Eventuelle differanser og tiltak for å rette differanser må forklares. Differanse bør spesifiseres per ansattnummer.

Dokumentasjon

Avstemmingsmappen SRS

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?