Nytt budsjettverktøy

DFØ har i 2020 og 2021 jobbet med å anskaffe et nytt budsjettverktøy som vi skal tilby våre regnskapskunder. I vinter ble det inngått kontrakt med ProfitBase Consulting (PBC) som leverer en egenutviklet løsning (ProfitBase Planner).

Oppdatert

Det nye budsjettverktøyet vil integreres mot lønns- og regnskapssystemene våre (SAP og Unit4 ERP).

Om budsjettverktøyet

Budsjettverktøyet skal gi kundene bedre støtte til budsjettprosessen, og bidra til å redusere møtevirksomhet, e-postutveksling, og utstrakt bruk av regneark. Det nye verktøyet vil også gi muligheter for blant annet bedre prognosefunksjonalitet og simuleringsfunksjonalitet, samt mer avansert funksjonalitet på rammebudsjettering, langtidsbudsjettering og investeringsbudsjett.

Hva skjer nå?

Implementeringsprosjektet er godt i gang, og vi har de siste månedene jobbet tett sammen med leverandør i utformingen av budsjettverktøyet. I dette arbeidet har også tre referansekunder vært tett involvert for å sikre kvalitet i leveransen. Disse tre virksomhetene vil også være piloter på løsningen. Første pilot går opp på løsningen i starten av september. Etter planen skal de andre pilotene opp i løpet av 2021. Konkret plan for utrulling til øvrige kunder er ikke bestemt.

Kostnader

Nytt budsjettverktøy er en tilleggstjeneste som medfører ekstra kostnader for den enkelte virksomhet. Vi vil komme tilbake til pris og når budsjettverktøyet vil være mulig å bestille for din virksomhet. Mer informasjon kommer på våre nettsider.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?