Ny innkjøps- og fakturaløsning

DFØ har inngått avtale med Unit4 om leveranse av ny innkjøps- og fakturaløsning.

Oppdatert

Den nye innkjøps- og fakturaløsningen blir en fullt integrert del av dagens eksisterende økonomisystem.

Løsningen vil gjøre det mulig med økt bruk av innkjøp, og bedre fakturaflyt som effektiviserer prosessen fra behov til betaling. I tillegg blir dataflyten mellom den nye løsningen og regnskapet mer sømløs, noe som gjør det lettere å bruke dataene i styringsinformasjon.

Hva skjer nå?

DFØ har gjennomført tester av første leveranse for å sikre at løsningen er i tråd med avtalen. Denne leveransen er nå godkjent og første pilot er i gang med å teste denne delen av løsningen. Samtidig jobbes det med de siste leveransene som skal være klar til neste pilot skal ta i bruk løsningen.

Etter planen skal de to siste pilotene starte opp etter sommeren.

Oppstart for videre utrulling i 2021

Etter pilotperioden vil utrullingen starte for resten av kundene. Det er på nåværende tidspunkt ikke helt klart hvordan denne utrullingen vil bli og mer info om det kommer etter sommeren. De fleste kunder vil gå over på ny løsning i 2021 og 2022.

Lisenskostnader

Den nye løsningen medfører lisenskostnader som vil bli viderefakturert den enkelte virksomhet. Nærmere beskrivelse av dette fremgår av prisnotat for 2020.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?