Ny innkjøps- og fakturaløsning

DFØ har inngått avtale med Unit4 om leveranse av ny innkjøps- og fakturaløsning. De fleste av våre kunder vil gå over på den nye løsningen i 2021.

Oppdatert

Den nye innkjøps- og fakturaløsningen blir en fullt integrert del av dagens eksisterende økonomisystem.

Løsningen vil gjøre det mulig med økt bruk av innkjøp, og bedre fakturaflyt som effektiviserer prosessen fra behov til betaling. I tillegg blir dataflyten mellom den nye løsningen og regnskapet mer sømløs, noe som gjør det lettere å bruke dataene i styringsinformasjon.

Hva skjer nå?

Frem til januar 2020 har DFØ sammen med Unit4 blitt enige om hvordan løsningen skal bli. Nå starter Unit4 med oppsett og utvikling.

Etter dette skal DFØ gjennomføre tester for å sikre at løsningen er i tråd med avtalen. Når den er godkjent skal tre kunder være piloter og teste løsningen. Etter planen skal pilotperioden starte opp før sommeren 2020.

Ny løsning hos de fleste i 2021

Etter pilotperioden vil utrullingen starte for resten av kundene. Det er på nåværende tidspunkt ikke helt klart hvordan denne utrullingen vil bli. Foreløpig plan er at videre utrulling vil starte i tredje eller fjerde kvartal 2020.

De fleste kunder vil gå over på ny løsning i 2021. Mer detaljert informasjon kommer på et senere tidspunkt.

Lisenskostnader

Den nye løsningen medfører lisenskostnader som vil bli viderefakturert den enkelte virksomhet. Nærmere beskrivelse av dette vil fremgå av prisnotat for 2020.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?