Ny innkjøps- og fakturaløsning

DFØ har anskaffet en ny innkjøps- og fakturaløsning fra Unit4 som vi skal levere til våre kunder.

Oppdatert

Den nye innkjøps- og fakturaløsningen blir en fullt integrert del av dagens eksisterende økonomisystem.

Løsningen vil gjøre det mulig med økt bruk av innkjøp, og bedre fakturaflyt som effektiviserer prosessen fra behov til betaling. I tillegg blir dataflyten mellom den nye løsningen og regnskapet mer sømløs, noe som gjør det lettere å bruke dataene i styringsinformasjon.

Hva skjer nå?

Utrullingen til våre kunder er godt i gang. Samtidig jobber vi med løsningen basert på tilbakemeldinger fra pilotene og kunder som allerede er oppe på løsningen og samarbeider med leverandøren for å få på plass ønskede tilpasninger.

Plan for utrulling

Vi har utarbeidet en utrullingsplan og informert om estimert oppstart i e-post til virksomhetene. DFØ vil i god tid før planlagt overgang ta kontakt med den enkelte virksomhet med mer detaljert informasjon om eksakt overgangstidspunkt og planlagte aktiviteter.

Lisenskostnader

Den nye løsningen medfører lisenskostnader som vil bli viderefakturert den enkelte virksomhet. Lisens og vedlikeholdskostnader fremgår av det årlige prisnotatet.

Se presentasjonsfilm

Se film om den nye innkjøps- og fakturaløsningen.

Opplæringsmateriell

Her finner du tilgjengelige brukerveiledninger og instruksjonsfilmer for den nye innkjøps- og fakturaløsningen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?