Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Prosesser for lønn

Her kan du se DFØs lønnsprosesser. Disse synliggjør arbeidsdelingen mellom DFØ og kunder.

Prosesskartene viser hvilke aktiviteter kundene har ansvar for å utføre, og beskrivelse av hvordan aktivitetene utføres. Her vil det også ligge linker til aktuelle skjemaer, rutiner og regelverk.

Har du spørsmål til arbeidsdelingen eller andre kommentarer, kan du henvende deg til vårt kundesenter.