Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

E-skjema

E-skjema gir ansatte økt selvbetjening på lønnsområdet.

Presentasjon av løsningen

Om E-skjema

Følgende e-skjema er tilgjengelige i selvbetjeningsportalen for ansatte:

 • variabel lønn
 • andre utbetalinger
 • ekstra skattetrekk
 • permisjonssøknad
 • overføring av feriedager
 • overføring/utbetaling av timer fra reise-/overtidssaldo
 • sidegjøremål
 • oppsigelse
 • liste over alle skjema

Følgende e-skjema er tilgjengelige for fagbrukere i kjernesystemet:

 • hurtigregistrering
 • stillingsendring
 • fratredelse