Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Informasjonspakke til kunder

Her kan du laste ned forskjellige hjelpemidler for å introdusere DFØ-app i din virksomhet.

Her kan du laste ned:

  • Presentasjon PPTX / presentasjon PDF: en presentasjon om DFØ-app som kan brukes i ulike møter for å informere ansatte om den nye tjenesten. Den kan også sendes som vedlegg i e-post til ansatte, hvis ønskelig.
  • E-post: en e-post som kort forklarer om DFØ-app og hvor man kan laste den ned. Den kan sendes til ledere eller direkte til ansatte.
  • Intranettsak / intranettsak PDF: en nyhetssak som kan legges ut på intranett. I nyhetssaken får ledere informasjon om innkurv i DFØ-app. Send den gjerne til de som er ansvarlig for intranett i virksomheten.
  • Plakat A3 / Plakat A4: en plakat som kan printes ut og henges opp rundt i lokalene. Velg gjerne sosiale soner hvor ansatte treffes som for eksempel kaffemaskinen eller ved lunsjbordet.