Gå til navigasjon Gå til innhold

Åpne relatert ...

Lukke relatert ...

Hvordan bruke DFØ-app

DFØ-app har et brukergrensesnitt som er utviklet for å være intuitivt. Her er enkle veiledninger for bruk av DFØ-app.

Her finner du filmer med opplæring i DFØ-appen.

Spørsmål om INNKUrv for ansatt

Jeg har mottatt en e-post fra DFØ Selvbetjening om at jeg har nye oppgaver i min innkurv i DFØ Selvbetjening lønn og personal, hva gjør jeg?

Svar:

 1. En rød runding på ikonet for innkurv i hovedmenyen viser antall oppgaver du har i innkurven.Trykk på Innkurv.
 2. Trykk på oppgaven (reiseregning/utgiftsrefusjon/reisesøknad) du har fått i retur. Oppgaveinformasjon vises. Les kommentar fra godkjenner om hvorfor oppgaven er sendt i retur.
 3. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 4. Gjør korrigeringer.
 5. Eventuelt trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre som utkast.
 6. Trykk på send for å sende inn på nytt.

Jeg har mottatt en e-post fra DFØ Selvbetjening om at jeg har nye meldinger i min innkurv i DFØ Selvbetjening lønn og personal, hva gjør jeg?

Svar:

Logg deg på selvbetjeningsportalen for å se meldinger.

 

Spørsmål om INNKUrv for STEDfortreder/godkjenner/leder

Hvordan setter jeg opp stedfortreder?

Svar:

Stedfortreder kan kun settes opp fra selvbetjeningsportalen.

Kan jeg behandle oppgaver som aktiv stedfortreder (stedfortrederregel: motta mine oppgaver)?

Svar:

Ja, hvis du er satt opp som aktiv stedfortreder (stedfortrederregel: motta mine oppgaver), vil du se oppgavene som tilhører de du er stedfortreder for, sammen med dine egne oppgaver. På oppgaven vil navnet, til den du skal godkjenne oppgaven for, vises.

Kan jeg behandle oppgaver som passiv stedfortreder (stedfortrederregel: være min stedfortreder)?

Svar:

Nei, du må logge deg på selvbetjeningsportalen for å overføre oppgaver til deg og behandle oppgavene der. Oppgavene vil ikke vises i appen, kun i selvbetjeningsportalen.

Hvordan søker jeg etter en oppgave i innkurv?

Svar:

 1. Innkurv ligger øverst i hovedmenyen. Du vil se en rød runding på ikonet som viser antall oppgaver du har i innkurven.
 2. Trykk på Innkurv. Listen med oppgaver er sortert etter mottatt dato, de sist mottatte oppgavene ligger øverst.
 3. Trykk på ikonet for søk (forstørrelsesglass).
 4. Du kan søke på navn på ansatt, på type oppgave eller på annen tekst i oppgaver.

Hvordan tilordner jeg en reiseregning/utgiftsrefusjon til meg?

Svar:

 1. Oppgaver som ligger i innkurven til flere godkjenner 1 har i oppgavelisten et ikon (to mennesker) som viser dette.
 2. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 3. Velg reiseregningen/utgiftsrefusjonen du vil tilordne til deg.
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg «tilordne til meg». Ikonet blir grått med et kryss foran. Oppgaven ligger nå kun i din innkurv.

For å oppheve tilordning gjør du det samme, men velger «opphev tilordning». Krysset foran ikonet forsvinner. Oppgaven er nå synlig i de andre godkjenneres innkurv igjen.

Hvordan godkjenner jeg en reisesøknad/reiseregning/utgiftsrefusjon?

Svar:

 1. Trykk på reisesøknaden/reiseregningen/utgiftsrefusjonen. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Oppgaven godkjennes.

Hvordan sender jeg en reisesøknad/reiseregning/utgiftsrefusjon i retur for korrigering?

Svar:

 1. Trykk på reisesøknaden/reiseregningen/utgiftsrefusjonen. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for retur (buet pil mot venstre).
 5. Skriv inn årsak for retur.
 6. Trykk på OK. Oppgaven sendes i retur.

Hvordan videresender jeg en reisesøknad/reiseregning/utgiftsrefusjon?

Svar:

 1. Trykk på oppgaven. Fraværssøknader kan ikke videresendes.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg videresend.
 4. Søk etter navn eller brukernavn.
 5. Velg person du skal videresende til.
 6. Velg OK på spørsmålet. Oppgaven videresendes.

Hvordan avviser jeg en reisesøknad?

Svar:

 1. Trykk på reisesøknaden. Oppgaveinformasjon vises.
 2. Trykk på OK på oppgaveinformasjonen.
 3. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «vis slipp» for å se på slippen. Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg avvis.
 6. Skriv inn årsak for avslag.
 7. Trykk på OK. Reisesøknaden avvises. Den ansatte må slette reisesøknaden.

Hvordan godkjenner jeg en fraværssøknad?

Svar:

 1. Trykk på fraværssøknaden. Se eventuelt på kommentar fra ansatt.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden godkjennes.

Hvordan godkjenner jeg flere fraværssøknader om gangen?

Svar:

 1. Trykk på ikonet for merk (firkanter med hake i).
 2. Velg de fraværssøknadene du ønsker å godkjenne.
 3. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 4. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknadene godkjennes.

Hvordan avviser jeg en fraværssøknad?

Svar:

 1. Trykk på fraværssøknaden.
 2. Eventuelt kan du trykke på ikonet for mer (tre vertikale prikker) og velge «søkers tidssaldo» eller «søkers øvrige fraværssøknader». Trykk deretter på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 3. Skriv eventuelt inn en kommentar i feltet for kommentar nederst i fraværssøknaden.
 4. Trykk på ikonet for avvis (buet pil mot venstre).
 5. Trykk OK på kontrollspørsmålet. Fraværssøknaden avvises. Den ansatte må enten slette fraværssøknaden, eller endre fraværssøknaden og sende den inn på nytt.

Hvordan kan jeg se søkers tidssaldo?

Svar:

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers tidssaldo». Søkers tidssaldo vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.

Hvordan kan jeg se søkers øvrige fraværssøknader?

Svar:

 1. Trykk på fraværssøknaden til en søker.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Velg «søkers øvrige fraværssøknader». Søkers øvrige fraværssøknader vises.
 4. Trykk på ikonet for tilbake (pil til venstre).
 5. Behandle fraværssøknaden.

Hvordan behandler jeg overtid/reisetid?

Svar: 

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal godkjenne eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Eventuelt trykk på ikonet for meg (tre vertikale prikker) og velg kostnadstilordning for å endre kostnadstilordningen.
 5. Trykk på ikonet for godkjenn (hake).
 6. Velg godkjenn på kontrollspørsmålet. Postene godkjennes.
 7. Huk eventuelt av for de postene du skal avvise.
 8. Trykk på ikonet for avvis (stoppskilt).
 9. Velg avvis på kontrollspørsmålet. Postene avvises.
 10. Gjenta for neste ansatte.

Hvordan videresender jeg overtid/reisetid?

Svar:

 1. Trykk på oppgaven «behandle overtid/reisetid».
 2. Velg ansatt.
 3. Huk av for de postene du skal videresende eller huk av for den ansatte (alle poster for den ansatte hukes av).
 4. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 5. Velg videresend.
 6. Søk etter navn eller brukernavn.
 7. Velg person du skal videresende til.
 8. Velg OK på spørsmålet. Postene videresendes.

Hvordan godkjenner jeg e-skjema?

Svar:

E-skjema kan kun behandles fra selvbetjeningsportalen.

Hvor finner jeg meldinger?

Svar:

Meldinger kan kun ses i selvbetjeningsportalen.

 

Spørsmål om timeføring

Hvordan registrerer jeg tid?

Svar:

 1. Trykk på + i kalenderen for å registrere tid på dagen i dag. Eller trykk på den dagen du ønsker å registrere tid på og deretter på +.
 2. I type fremmøte/fravær  er det valgt til stede. Trykk på type fremmøte/fravær hvis du skal registrere tid på en annen type. Typene er delt inn i mest brukte, fremmøte og fravær. Velg en av disse og velg deretter type.
 3. Trykk på klokkeslettet for fra og til og endre det.
 4. Trykk på lagre.

Hvordan endrer jeg registrert tid?

Svar:

 1. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å endre registrert tid på.
 2. Trykk på den registreringen du ønsker å endre på.
 3. Trykk på rediger.
 4. Endre type fremmøte/fravær, dato og/eller fra og til.
 5. Trykk på lagre.

Hvordan sletter jeg registrert tid?

Svar:

 1. Trykk på den dagen i kalenderen som du ønsker å slette registrert tid på.
 2. Trykk på den registreringen du ønsker å slette.
 3. Trykk på søppelbøtten.
 4. Trykk på slett.

Hvordan registrerer jeg prosjekt og aktivitet (aktivitetsregistrering)?

Svar:

Dette er kun tilgjengelig for ansatte hos virksomheter som bruker denne tjenesten. 

Hvis det er første gang du skal registrere på prosjekt og aktivitet:

 1. Trykk på prosjekt/aktivitet og søk opp prosjektet. Du kan søke på navn eller kode på prosjektet.
 2. Velg prosjekt.
 3. Velg aktivitet.

Hvis du skal registrere på et nytt prosjekt:

 1. Trykk på prosjekt/aktivitet og søk opp prosjektet. Du kan søke på navn eller kode på prosjektet.
 2. Velg prosjekt.
 3. Velg aktivitet.

Hvis du skal registrere på en ny aktivitet på et prosjekt du har registrert på tidligere:

 1. Trykk på prosjekt/aktivitet. Der finner du en liste over dine sist brukte prosjekter. Velg en av disse.
 2. Det vises en liste over alle tilknyttede aktiviteter. Velg en av disse.

Hvis du skal registrere på prosjekt og aktivitet du har registrert på tidligere:

 1. Trykk på type fremmøte/fravær.
 2. Her under mest brukte finner du kombinasjoner av fremmøte, prosjekt og aktivitet du har registrert på tidligere, og kan velge alt på en gang.

 

Spørsmål om fraværssøknad

Hvordan lager jeg en ny fraværssøknad?

Svar:

 1. Trykk på + i fraværssøknader.
 2. Trykk på fraværstype og velg en av typene.
 3. Trykk på fra dato og velg dato.
 4. Trykk på til dato og velg dato.
 5. Trykk eventuelt på fra tid og til tid og legg inn tidspunkt.
 6. Skriv eventuelt inn en kommentar.
 7. Trykk på send.

Hvordan endrer jeg en fraværssøknad?

Svar:

Det er bare mulig å endre fraværssøknader hvis status er sendt eller avvist. Godkjente fraværssøknader kan kun slettes.

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å endre på.
 2. Trykk på rediger.
 3. Endre fraværstype, dato og/eller tid. Du kan også legge til en ny kommentar.
 4. Trykk på send.

Hvordan annullerer jeg en fraværssøknad?

Svar:

 1. Trykk på den fraværssøknaden du ønsker å annullere.
 2. Trykk på søppelbøtten.
 3. Trykk på ja på kontrollspørsmålet.

 

Spørsmål om tidssaldo OG Tidsinformasjon

Hvor finner jeg fleksitidssaldo og over-/reisetidssaldo?

Svar:

Du finner disse saldoene i tidssaldo. De heter saldo fleksitid og saldo reisetid/overtid. Saldoene oppdateres hver natt og vises i timer og minutter. Detaljer for fleksitidssaldo og over-/reisetidssaldo finner du ved å trykke på ikonet i øverst til høyre i tidssaldo.

Hva er forskjellen på saldo fleksitid og avspasering fleksitid?

Svar:

Saldo fleksitid viser dine plusstimer i fleksitidsregnskapet.

Du kan avspasere plusstimer (hele og halve dager) tilsvarende i alt 24 hele dager pr. kalenderår. Avspasering fleksitid viser hvor mange dager du har igjen.

Hvor finner jeg tidsinformasjon?

Svar:

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. Tidsinformasjon vises.
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.

Hvordan kan jeg laste ned tidsinformasjon?

Svar:

 1. Trykk på tidssaldo i hovedmenyen.
 2. Trykk på ikonet i øverst til høyre. Tidsinformasjon vises.
 3. Trykk på den måneden du ønsker å se på. Tidsinformasjon vises.
 4. Trykk på ikonet for last ned (pil ned).
 5. Velg app du ønsker å laste ned lønnslippen til.

Hvordan finner jeg mer detaljert informasjon om ferie?

Svar:

 1. Trykk på saldoen/e for ferie for å se informasjon om overført fra i fjor, kvote i år, benyttet hittil i år og reservert gjennom søknad.           

Hvordan kan jeg se når jeg har brukt av tidssaldoene?

Svar:

 1. Trykk på avspasering fleksitid, velferdspermisjon, sykt barn m. m. for å se hvilken måned det er brukt av kvoten.
 2. Trykk på månedene for å se dato.

Detaljer for fleksitidssaldo og over-/reisetidssaldo finner du ved å trykke på ikonet i øverst til høyre i tidssaldo.

 

spørsmål om reisesøknad

Hvordan registrerer jeg en reisesøknad?

Svar:

 1. Trykk på + i reisesøknad.
 2. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt.
 3. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (obligatorisk).
 4. Legg eventuelt til nytt reisemål.
 5. Skriv eventuelt kommentar.
 6. Trykk på estimerte kostnader i menyen. Reisesøknaden lagres som utkast.
 7. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 8. Legg inn estimerte kostnader (obligatorisk).
 9. Kryss eventuelt av på egen bil/leiebil og business-/førsteklasse for godkjenning av transportmiddel.
 10. Registrer eventuelt forskudd. Endre eventuelt valuta og legg inn beløp.
 11. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Hvordan endrer jeg en reisesøknad?

Svar:

 1. Trykk på reisesøknaden.
 2. Trykk på rediger.
 3. Registrer endringene.
 4. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Hvordan sletter jeg en reisesøknad?

Svar:

Reisesøknader som ikke er utbetalt kan slettes.

 1. Åpne reisesøknaden.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på ok. Reisesøknaden slettes. 

Hvordan kopierer jeg en reisesøknad?

Svar:

 1. Trykk på den reisesøknaden du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på avbryt hvis reisesøknaden har blitt konvertert til reiseregning.
 3. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 4. Trykk på lag kopi.
 5. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.
 6. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reisesøknaden som utkast eller på send og send inn for å sende inn reisesøknaden.

Hvordan konverterer jeg en reisesøknad/et forskudd til en reiseregning?

Svar:

 1. Trykk på den reisesøknaden/det forskuddet du ønsker å konvertere.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på konverter til reiseregning.
 4. Endre dato osv.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send og send inn for å sende inn reiseregningen.

Hvordan kan jeg se en visning/slipp av reisesøknaden?

Svar:

 1. Trykk på den reisesøknaden du ønsker å se på.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på vis slipp. Slippen vises.

Hvordan endrer jeg kostnadstilordning?

Svar:

 1. Trykk på estimerte kostnader i menyen i reisesøknaden.
 2. Trykk på kostnadstilordning.
 3. Trykk på det øverste feltet der det står 100,00 % og legg inn endringene. Du endrer kostnadstilordning for hele reisen. Hvis du skal fordele kostnadstilordning på reisen prosentvis, må du endre andelen.
 4. Trykk på + Fordel på flere for å fordele kostnadstilordningen prosentvis.

Når blir reisesøknaden utbetalt?

Svar:

Når reisesøknaden er godkjent vil den automatisk komme med til påfølgende reisekjøring. Reisekjøring/utbetaling skjer normalt hver uke. Når reisesøknaden er utbetalt vil du finne den under Utbetaling - Reise og utgift.

Hvordan endrer/sletter jeg forskudd?

Svar:

Forskudd som er lagret kan ikke endres/slettes. Du kan legge inn forskudd med negativt beløp.

 

Spørsmål om reiseregning - generelt

Hvordan registrerer jeg en reiseregning?

Svar:

 1. Trykk på + i reiseregning.
 2. Legg inn dato og tid for reisestart og reiseslutt.
 3. Legg inn formål (obligatorisk). Velg land hvis reisen ikke er i Norge. Legg inn sted (sted blir synlig i listen over reiseregninger).
 4. Endre eventuelt regulativ.
 5. Legg eventuelt til nytt reisemål.
 6. Skriv eventuelt kommentar.
 7. Trykk på refusjoner i menyen. Reiseregningen lagres som utkast.
 8. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 9. Trykk på kostgodtgjørelse. Huk av for kostgodtgjørelse. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og eventuelt endre tidspunkt. Trykk på ok.
 10. Registrer eventuelt nattillegg.
 11. Registrer eventuelt kilometergodtgjørelse.
 12. Kompensasjonstillegg beregnes automatisk på bakgrunn av antall timer i utlandet.
 13. Legg eventuelt til utgiftsposter.
 14. Trykk eventuelt på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.
 15. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Reiseregningen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere reiseregningen på et senere tidspunkt.
 16. Trykk på send for å sende inn reiseregningen. Trykk på send inn.

Hvordan velger jeg skjema?

Svar:

I appen trenger du ikke å velge skjema. Du legger kun inn dato, tid og land.

Trenger jeg å ta vare på kvitteringer etter å ha lastet de opp som vedlegg i appen?

Svar:

Det er ikke lenger krav om at originalbilag skal oppbevares, elektroniske vedlegg er tilstrekkelig. Økonomiregelverket tillater digital lagring av kvitteringer forutsatt at visse vilkår er ivaretatt, blant annet må den digitale versjonen være lesbar og originalkvitteringen oppbevares til det er tatt sikkerhetskopi. DFØ anbefaler dermed at du tar vare på originalbilag inntil du ser at beløpet er utbetalt til din bankkonto.

Kan jeg registrere på samme reiseregning både fra DFØ-app og i selvbetjeningsportalen for ansatte?

Svar:

Ja, det er samme reiseregning som er tilgjengelig begge steder.

Hvilket regulativ skal jeg velge?

Svar:

Under regulativ velges automatisk "Dagsreise innland u/overnat." for reiser i Norge som varer mindre enn ett døgn og "Tjenestereise på hotell" for alle reiser med overnatting.

Hvis du ikke har overnattet på hotell må du endre til ett av disse regulativene:

Tj.reise hybel/priv (m/kok): Når du har overnattet et sted hvor du har hatt mulighet til å lage mat selv. Deler av kostgodtgjørelsen er skattepliktig.

Tj.reise pensjonat (u/kok): Når du har overnattet et sted hvor du ikke har hatt mulighet til å lage mat selv. Ikke hotell, men enklere type overnatting. Deler av kostgodtgjørelsen er skattepliktig.

Hybel/privat m/kok trekkfri: Lik regulativet Tj.reise hybel/priv (m/kok), men her utbetales kun den skattefrie delen.

Pensjonat u/kok trekkfri: Lik regulativet Tj.reise pensjonat (u/kok), men her utbetales kun den skattefrie delen.

Har du hatt et privat opphold under reisen, velg regulativ "Ferie/privat opphold" i nytt reisemål for den private delen av reisen.

Varer reisen i mer enn 28 dager, velg regulativ "Tj.reise > 28 dager", "Tj.reise >28d, hybel/privat" eller "Tj.reise >28d, pensjonat" fra dag 29 i nytt reisemål.

Hvordan endrer jeg en reiseregning?

Svar:

 1. Trykk på reiseregningen.
 2. Trykk på rediger.
 3. Registrer endringene.
 4. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

Hvordan sletter jeg en reiseregning?

Svar:

Reiseregninger som ikke er utbetalt kan slettes.

 1. Åpne reiseregningen.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på ok. Reiseregningen slettes.

Hvordan kopierer jeg en reiseregning?

Svar:

 1. Trykk på den reiseregningen du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på rediger.
 3. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 4. Trykk på lag kopi.
 5. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.
 6. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

Hvor finner jeg forskudd?

Svar:

Du finner forskudd i listen over reisesøknader.

Hvordan registerer jeg en reiseregning på grunnlag av en reisesøknad/et forskudd?

Svar:

 1. Trykk på + i reiseregning.
 2. Velg «Konverter godkjent reisesøknad». (Du får kun opp valget «Konverter godkjent reisesøknad» hvis du har en reisesøknad/et forskudd som er godkjent (og postert) og hvor startdato har passert dagens dato.)
 3. Du får opp en liste over godkjente reisesøknader/forskudd. Velg reisesøknad/forskudd du ønsker å konvertere til reiseregning.
 4. Fyll ut reiseregningen. Noen felter er fylt ut, disse kan endres ved behov. Trekk for utbetalt forskudd finner du nederst på refusjoner.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre reiseregningen som utkast eller på send for å sende inn reiseregningen.

Hvordan kan jeg se en visning/slipp av reiseregningen?

Svar:

 1. Trykk på den reiseregningen du ønsker å se på.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på vis slipp. Slippen vises.

Når blir reiseregningen utbetalt?

Svar:

Når reiseregningen er godkjent vil den automatisk komme med til påfølgende reisekjøring. Reisekjøring/utbetaling skjer normalt hver uke.

Når reiseregningen er utbetalt vil du se datoen for utbetaling nederst på fanen refusjoner. Du vil da også finne den under Utbetaling - Reise og utgift.

Hvor finner jeg informasjon om regelverk?

Svar:

 1. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker) i reiseregningen.
 2. Trykk på reiseregulativet.

 

Spørsmål om reiseregning - detaljer

Hvordan legger jeg til nytt reisemål?

Svar:

 1. Trykk på reiserute i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på legg til nytt reisemål. Reisemål 2 vises i reiseregningen.
 3. Legg inn formål, avreisedato og avreisetid fra forrige reisemål, land, sted og eventuelt regulativ.
 4. Gjenta punkt 2 og 3 for å legge til flere reisemål.

Hvordan registrerer jeg kostgodtgjørelse?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen.  
 2. Trykk på kostgodtgjørelse.
 3. Huk av for kostgodtgjørelse.
 4. Kryss av for de måltidene du har fått dekket på reisen og endre eventuelt tidspunkt.
 5. Trykk på ok.

Hvordan registrerer jeg kompensasjonstillegg?

Svar:

Kompensasjonstillegg beregnes automatisk under refusjoner på bakgrunn av det du har registrert av land, dato, tid og regulativ i reiserute. Kompensasjonstillegg gis kun på utenlandsreiser.

Hvordan endrer jeg kostnadstilordning?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på kostnadstilordning generelt.
 3. Trykk på det øverste feltet der det står 100,00 % og legg inn endringene. Du endrer kostnadstilordning for hele reisen. Hvis du skal fordele kostnadstilordning på reisen prosentvis, må du endre andelen.
 4. Trykk på "fordel på flere" for å fordele kostnadstilordningen prosentvis.

Det er også mulig å endre kostnadstilordning for en utgiftspost.

Hvordan registrerer jeg nattillegg?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på nattillegg.
 3. Huk av for de nettene du skal ha nattillegg.
 4. Trykk ok.

Du har krav på nattillegg dersom du ikke har overnattet på hotell eller lignende og arbeidsgiver ikke sørger for annen overnatting. Overnatting kan imidlertid ikke skje i eget hjem, herunder hybel eller hytte. Nattillegg tilstås ikke når sovekupe/lugar er inkludert i billetten. Nattillegg gis kun på reiser i Norge.

Hvordan registrerer jeg kilometergodtgjørelse?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på kilometergodtgjørelse.
 3. Trykk på "legg til ny distanse".
 4. Fyll ut feltene. For Tromsø velg Land = Norge, Tromsø.
 5. Trykk ok. Trykk eventuelt på legg til ny distanse og gjenta.
 6. Trykk ok.

Hvordan legger jeg til utgiftsposter?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 3. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.
 4. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske, du får feilmelding hvis du ikke fyller ut) og trykk ok.
 5. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

Hvordan sletter jeg en utgiftspost?

Svar:

 1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Hvordan legger jeg til kredittkortbilag?

Svar:

 1. Trykk på refusjoner i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 3. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 4. Trykk på "tilgjengelige kredittkortbilag".
 5. Velg transaksjon.
 6. Endre eventuelt utgiftstype.
 7. Fyll eventuelt ut tilleggsfelter.
 8. Endre eventuelt til et lavere beløp.
 9. Trykk ok.
 10. Trykk ok.
 11. Gjenta for flere kredittkortbilag.

Hvordan legger jeg til vedlegg?

Svar:

Ved å ta bilde med telefonens kamera:

 1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på "ta bilde" for å ta et bilde med telefonens kamera.
 4. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til kameraet". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 5. Ta bilde. Trykk på "Use Photo". Eller trykk på "Retake" for å ta nytt bilde.
 6. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 7. Trykk ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til Wi-Fi får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

Ved å laste opp en fil som ligger på telefonen:

 1. Trykk på vedlegg i menyen i reiseregningen.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på «velg eksisterende».
 4. Velg ønsket fil. På iPhone er det kun mulig å velger bilder som ligger på kamerarullen (på grunn av en begrensning i iOS). På Android kan du velge blant alle filer på telefonen.
 5. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til bildene dine". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 6. Velg fil.
 7. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 8. Trykk på ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til Wi-Fi får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

Tips for å ta bilde av kvittering med iPhone:

 • Med appen Scannable er det enklere å ta bilde av kvitteringer og filstørrelsen blir mindre.
 • Du kan legge flere kvitteringer ved siden av hverandre og ta ett samlet bilde.

Tips for vedlegg med iPhone:

 • Med appen "PDF to Image" kan du gjøre om en PDF-fil til et bilde.
 • Du kan åpne en PDF-fil på telefonen og ta skjermbilde av den.

Hvordan sletter jeg et vedlegg?

Svar:

 1. Trykk på vedlegget.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Hvordan kan jeg se på et vedlegg?

Svar:

 1. Trykk på vedlegget. Vedlegget vises hvis det er et bilde.
 2. Hvis du ikke kan se vedlegget, trykk på ikonet for last ned (pil ned).
 3. Hvis ikke telefonen selv velger app, velg hvilken app du vil laste ned vedlegget til. Eventuelt må du laste ned enn app for dette (for eksempel Adobe Acrobat på iPhone). Vedlegget vises.
 4. Trykk på Tilbake til DFØ.

 

spørsmål om utgiftsrefusjon

Når skal jeg bruke utgiftsrefusjon?

Svar:

Du bruker utgiftsrefusjon når du har hatt utlegg for arbeidsgiver, som for eksempel kontorrekvisita eller frimerker. Det samme gjelder for reiserelaterte utgifter som for eksempel pass, visum o.l.

Utgifter du har hatt som er dine egne, som skal lønnsinnberettes og som arbeidsgiver skal dekke, som for eksempel fri avis, treningsavgift og mobiltelefon/internett må du registrere i e-skjema i selvbetjeningsportalen for ansatte.

Hvordan registerer jeg en utgiftsrefusjon?

Svar:

 1. Trykk på + i utgiftsrefusjon.
 2. Legg inn dato og formål (obligatorisk).
 3. Endre eventuelt kostnadstilordning.
 4. Legg til en eller flere utgiftsposter.
 5. Trykk på vedlegg i menyen og legg til vedlegg.
 6. Trykk på ikonet for lagre (diskett). Utgiftsrefusjonen lagres som utkast. Du kan fortsette å registrere utgiftsrefusjonen på et senere tidspunkt.
 7. Trykk på send for å sende inn utgiftsrefusjonen. Trykk på send inn.

Hvordan sletter jeg en utgiftsrefusjon?

Svar:

Utgiftsrefusjoner som ikke er utbetalt kan slettes.

 1. Åpne utgiftsrefusjonen.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på slett.
 4. Trykk på OK. Utgiftsrefusjonen slettes.

Hvordan kopierer jeg en utgiftsrefusjon?

Svar:

 1. Trykk på den utgiftsrefusjonen du ønsker å kopiere.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på "lag kopi".
 4. Velg ny startdato. Gjør andre endringer.
 5. Trykk på ikonet for lagre (diskett) for å lagre utgiftsrefusjonen som utkast eller på send for å sende inn utgiftsrefusjonen.

Hvordan legger jeg til utgiftsposter?

Svar:

 1. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 2. Trykk på utgiftstype og velg utgiftstype.
 3. Fyll inn andre felter (noen er obligatoriske) og trykk ok.
 4. Gjenta for å legge til flere utgiftsposter.

Hvordan sletter jeg en utgiftspost?

Svar:

 1. Trykk på utgiftsposten du skal slette.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Hvordan legger jeg til kredittkortbilag?

Svar:

 1. Trykk på "legg til ny utgiftspost".
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på "tilgjengelige kredittkortbilag".
 4. Velg transaksjon.
 5. Endre eventuelt utgiftstype.
 6. Fyll eventuelt ut tilleggsfelter.
 7. Endre eventuelt til et lavere beløp.
 8. Trykk ok.
 9. Trykk ok.
 10. Gjenta for flere kredittkortbilag.

Hvordan legger jeg til vedlegg?

Svar:

Ved å ta bilde med telefonens kamera:

 1. Trykk på vedlegg i menyen i utgiftsrefusjonen.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på "ta bilde" for å ta et bilde med telefonens kamera.
 4. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til kameraet". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 5. Ta bilde. Trykk på "Use Photo". Eller trykk på "Retake" for å ta nytt bilde.
 6. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 7. Trykk ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til Wi-Fi får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

Ved å laste opp en fil som ligger på telefonen:

 1. Trykk på vedlegg i menyen i utgiftsrefusjonen.
 2. Trykk på "nytt vedlegg".
 3. Trykk på «velg eksisterende».
 4. Velg ønsket fil. På iPhone er det kun mulig å velger bilder som ligger på kamerarullen (på grunn av en begrensning i iOS). På Android kan du velge blant alle filer på telefonen.
 5. Svar ok på "DFØ vil ha tilgang til bildene dine". (Gå til innstillinger på telefonen for å slå tilgangen av eller på på et senere tidspunkt.)
 6. Velg fil.
 7. Trykk på filnavn. Skriv inn navn og trykk på ok.
 8. Trykk på ok. Vedlegget lagres. (Hvis du ikke er koblet til Wi-Fi får du spørsmål om du ønsker å laste opp vedlegg over mobilnettverk.)

Tips for å ta bilde av kvittering med iPhone:

 • Med appen Scannable er det enklere å ta bilde av kvitteringer og filstørrelsen blir mindre.
 • Du kan legge flere kvitteringer ved siden av hverandre og ta ett samlet bilde.

Tips for vedlegg med iPhone:

 • Med appen "PDF to Image" kan du gjøre om en PDF-fil til et bilde.
 • Du kan åpne en PDF-fil på telefonen og ta skjermbilde av den.

Hvordan sletter jeg et vedlegg?

Svar:

 1. Trykk på vedlegget.
 2. Trykk på ikonet for slett (søppelbøtte).
 3. Trykk på ok.

Hvordan kan jeg se på et vedlegg?

Svar:

 1. Trykk på vedlegget. Vedlegget vises hvis det er et bilde.
 2. Hvis du ikke kan se vedlegget, trykk på ikonet for last ned (pil ned).
 3. Hvis ikke telefonen selv velger app, velg hvilken app du vil bruke for å laste ned vedlegget til. Eventuelt må du laste ned enn app for dette (for eksempel Adobe Acrobat på iPhone). Vedlegget vises.
 4. Trykk på Tilbake til DFØ.

Hvordan kan jeg se en visning/slipp av utgiftsrefusjonen?

Svar:

 1. Trykk på den utgiftsrefusjonen du ønsker å se på.
 2. Trykk på ikonet for mer (tre vertikale prikker).
 3. Trykk på vis slipp. Slippen vises.

 

spørsmål om lønnsslipp/utbetaling

Hvor finner jeg lønnsslippene mine?

Svar:

 1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen. Lønnsslipper vises fra 2 dager før utbetalingsdag.
 2. Trykk på den lønnsutbetalingen du ønsker å se på. Lønnsslippen vises.
 3. Bruk fingrene på skjermen for å zoome og flytte bildet.

Hvordan kan jeg laste ned en lønnsslipp?

Svar:

 1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen.
 2. Trykk på den lønnsutbetalingen du ønsker å laste ned. Lønnsslippen vises.
 3. Trykk på ikonet for last ned (pil ned).
 4. Velg app du ønsker å laste ned lønnslippen til.

Hvor kan jeg se hvilket beløp jeg har fått utbetalt når på en reisesøknad/reiseregning/utgiftsrefusjon?

Svar:

 1. Trykk på utbetaling i hovedmenyen.
 2. Trykk på reise og utgift.
 3. Her finner du reisesøknader/ reiseregninger/utgiftsrefusjoner når utbetalingen har funnet sted. Du ser også hvilket beløp som er utbetalt når.
 4. Trykk på den du ønsker å se på. Slippen vises. Det er alltid den siste versjonen av slippen som vises.