Vanlige spørsmål

Oppdatert

Under finner du en oversikt over vanlig stilte spørsmål. Har du andre spørsmål vil vi oppfordre deg til å ta kontakt med en fagbruker i din virksomhet eller henvende deg til oss via kundesenter på nett.

 • En organisasjon har ofte omorganisering. Om det legges ned gamle enheter og ansatte flyttes til nye, vil ikke data fra nedlagt organisasjonsenhet være synlig i løsning. Dette kommer av at tilgangsstyringen i Innsikt spør om brukeren din har tilgang til organisasjonsenheter som eksisterer i dag. Om organisasjonsenhetene ikke eksisterer i dag, vil data fra disse enhetene heller ikke være synlige. Vi er klar over at dette er en utfordring for fagbrukere og ledere med autorisasjon på toppen av organisasjonen. Vi jobber mot å knytte nedlagte organisasjonsenheter på toppen i organisasjonen. På den måten vil fagbrukere med autorisasjon på toppen fortsatt kunne se data fra nedlagte enheter.

 • Tilgangsstyringen i Innsikt kontrolleres av hvor den enkelte leder er organisatorisk innplassert. En leder med lederhatt i SAP, autorisasjon og lederrolle får tilgang til de ansatte som er organisatorisk innplassert i lederens organisasjonsenhet, og underliggende organisasjonsenheter.

 • Dette kan du gjøre i personalrapport under kommunikasjonsliste.

 • Nei, det er lønnen per 31.12.2019 som vises, eventuelt 30.11.2019 hvis vi ser på måneden november i 2019.

 • Et årsverk defineres som en person i 100 % stilling i et helt år. Andre periodiske arbeidsverksmålinger (måned, kvartal, tertial) defineres som 100 % stilling i hele den aktuelle perioden. Dette utgjør grunnlaget for beregning av utført årsverk.

 • Dette kan skyldes skjerminnstillinger, prøv å zoome ut.

 • Ja, reiseanalyse henter all data også fra reiser som er sendt inn men enda ikke behandlet.

 • Innsikt er et analyseverktøy, for å se på trender over tid i virksomheten. Er det økene eller synkende sykefravær i denne perioden i forhold til forrige periode eller i fjor.
  Selvsagt, alt etter hva man ønsker å se etter/ behov.

  Ved offentlig rapportering er det kjernesystemet SAP som skal brukes.

  Variasjonene man finner i mellom SAP og Innsikt kommer av utvalg, ferie og kode 199 lønn utover trygdeperioden. I tillegg håndterer Innsikt flere desimaler enn SAP, og noen ulikheter kommer på grunn av avrundinger. Ansatte som eventuelt går på timelønn er ikke ekskludert i Innsikt, noe de er i SAP.

  Det som skjer er at Innsikt gjennomsnittsberegner mengden med fraværsdager i løpet av en fraværsperiode. Dette kan medføre at disse fraværsdagene blir unøyaktig fordelt når man ser på fravær som strekker seg på tvers av visningsperiodene. Det totale antallet dager vil være riktig, men hvor mange som lander i hvilken periode kan allikevel bli feil.

  Dette kan føre til at man får en litt for høy fraværsprosent en måned, fulgt av en litt for lav fraværsprosent den neste måneden. Jo lengre periodene det er snakk om er, og jo flere ansatte som er med i utvalget, jo mindre gjeldende blir denne unøyaktigheten.

  Dette er helt klart ikke en optimal løsning, og vi ser på flere potensielle løsninger på problemet. Disse vil måtte utredes, implementeres og testes før de kan bli produksjonssatt.

 • Stedfortredere kan få tilgang til Fagbrukerinnsikt / Lederinnsikt . Dette må bestilles via kundesenter på nett. Minner her om at Fagbrukerinnsikt / Lederinnsikt kun spør på autorisasjonsnivå, i motsetning til Lederinnsikt som sjekker både autorisasjonsnivå og hvor brukeren har lederhatt.

Fant du det du lette etter?