Oversikt over kursene våre for lønns- og regnskapskunder

Her finner du en oversikt over alle kursene vi tilbyr for våre lønns- og regnskapskunder.

Oppdatert

Savner du noen kurs, eller lurer du på når vi setter opp neste kurs? Ta kontakt med kundesentrene våre.

Alle kurs

Her finner du en oversikt over alle kurs vi tilbyr kundene våre, og som vi setter opp med jevne mellomrom. I tillegg har vi Kundeforum for alle kundene våre hvert år.

Hvis du leter etter kursdatoer, finner du det under Kommende kurs.

Kurs for lønnskunder

 • Dette er kurs på grunnleggende nivå i SAP HR. Kurset er beregnet på personal- og lønnsmedarbeidere.

  Vi har to kurs, et for fullservicekunder og et for basiskunder og delservicekunder.

 • Kurset for fagbrukere og ledere som ønsker en grundig innføring i ansatt selvbetjening, leder selvbetjening, sykefraværsoppfølgingen og godkjenning av oppgaver i innkurven.

 • Dette kurset er beregnet på medarbeidere som skal ut standardrapporter for sin virksomhet. I tillegg lærer du å lage dine egne rapporter (ad hoc-spørringer).

 • Videregående opplæring

  På kurset får du en detaljert forståelse av strukturene i SAP HR, du lærer å håndtere organisasjonen og får nødvendig kunnskap som hjelper å optimalisere organisasjonsstrukturen. Vi går gjennom ulike navigasjonsmuligheter i PPOSE, ulike typer av saksganger, infotyper og lærer hva genereres i SAP ved registrering av e-skjema.

  Kurset er lagt opp med mulighet for praktiske øvelser i systemet.

  Ekspertopplæring

  På dette kurset lærer du å bruke ekspertmodus i organisasjonsmodulen, og å kartlegge og analysere inkonsistens eller feil i systemet. Du får mulighet til å bruke fersk kunnskap om organisasjonshåndtering og personaladministrasjon i praktiske oppgaver.

 • Grunnkurset: for virksomheter som har tatt i bruk DFØs løsning for NAV-refusjoner i SAP.

  Påbyggingskurset: både lønns- og regnskapsmedarbeidere får en innføring DFØs løsning for NAV-refusjoner i SAP. Du bør også ha jobbet aktivt med oppfølging av refusjoner fra NAV. Regnskapsmedarbeidere må ha avstemt regnskapet 1-2 måneder med aktive refusjonsdata.

 • Fagdagen er en praktisk gjennomgang av ferieoppgjør i SAP.

  Gjennomgangen er spesielt aktuell for nye kunder og nye fagbrukere i SAP, eller for deg som trenger en oppfriskning før ferieoppgjøret tar til.

  Vi byr på faglig påfyll og mulighet for diskusjon og erfaringsutveksling. Vi har grundig gjennomgang av aktuelt regelverk i plenum, og presentasjoner i mindre grupper for deltakere med like tjenesteavtaler eller andre forutsetninger.

Kurs for regnskapskunder

 • På dette kurset får du grunnleggende kompetanse for å utføre virksomhetens regnskapsoppgaver i henhold til ansvars- og arbeidsdelingen med DFØ. Formen på kurset er undervisning og dialog, med henvisning til regnskapssystemet.

 • Kurset er rettet mot deg som budsjetterer i Planlegger, og som står overfor revidering av årets budsjett. Vi legger vekt på praktisk bruk av planleggermodulen og hvordan du går fram for å utarbeide budsjett.

 • Browser er et kraftig verktøy til å gjøre spørringer i økonomisystemet. Verktøyet inneholder mange funksjoner, som gir gode muligheter til både rapportering og analyse av data.

  Formålet med kurset er at du skal få grunnleggende kjennskap til teknikker for å lage browserspørringer, og lære hvordan maler for browserspørringer lagres.

 • Økonomiinfo er økonomistyringsverktøy som er tett integrert med UBW (Agresso) og utnytter eksisterende informasjon og strukturer. I tillegg henter den måneds- og årsverk fra DFØs lønnssystem.

  Formålet med demonstrasjonen er at du skal få en grunnleggende kjennskap til funksjonalitet og innhold i løsningen.

  Formålet med kurset i praktisk bruk er at du skal få en grunnleggende kjennskap til funksjonalitet og innhold i løsningen. Deltakerne skal også få kjennskap til administrasjon av løsningen.

 • CTM er et konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV). Vi tilbyr tre kurs i bruk av CTM.

  Fullskala versjon: Kurset er for deg som er innkjøper eller foretar anskaffelser i virksomheter som skal ta i bruk fullskalaversjon av CTM.

  Forenklet versjon: Kurset er for deg som er innkjøper eller foretar anskaffelser i virksomheter som skal ta i bruk forenklet versjon av CTM.

  Superbrukere: Den eller de i virksomheten som skal ha tilgang til å gjøre tilpasninger i egen enhet. Kurset er bare aktuelt for dere som skal ha rollen superbruker i CTM.

 • Dette kurset skal sette deg i stand til å føre korrekt postering på nettoføringsordningen, og kunne korrigere og ompostere.

 • På dette kurset får du grunnleggende kompetanse for å utføre virksomhetens oppgaver ved periodeavslutning og avstemming, i henhold til ansvars- og arbeidsdelingen med DFØ. Formen på kurset er undervisning og dialog, med henvisning til regnskapssystemet.

  OBS: Dette er ikke et systemopplæringskurs i UBW (Agresso).

 • På fagdagene tar vi for oss sentrale tema med relevans for årsavslutningen, både for de som følger kontantprinsippet og for de som følger de statlige regnskapsstandardene (SRS).

  Vi informerer om endringer i regelverk med tilhørende tilpasninger i rutiner og systemer:

  • endringer i regelverk og annen aktuell informasjon
  • tilpasninger i rutiner og systemløsninger
  • tidsfrister for årsavslutningen
  • avstemminger i forbindelse med årsavslutning (del F)
  • dokumentasjon og rapporter til Riksrevisjonen
  • årsoppgjørsposteringer
  • årsregnskapet i årsrapporten del 6
Kontaktinfo

Har du spørsmål om kurs for lønns- og regnskapskunder?

Kontakt kundesenter lønn

Kontakt kundesenter regnskap

Fant du det du lette etter?