Veiledning for kjøp og salg av aksjer

Veiledningen gjelder for kapitalposteringer i UBW.

Oppdatert

Kapitalregnskapet

Kapitalregnskapet er en oppstilling av statens balanse. Ettersom staten benytter kontantprinsippet, er det i utgangspunktet bare finansielle eiendeler (kontantbeholdninger) som inngår i kapitalregnskapet. Hovedfokus er derfor på kontantbeholdninger, fond, verdipapirer, stiftelseskapital og kapital i statsforetak og kapitaltilskudd til statsbedriftene, utlån, fordringer og statsgjeld.

I følge Bestemmelsene om økonomistyring i staten punkt 3.5.3 skal kapitalposter fremgå som eiendeler eller forpliktelser i virksomhetens kontospesifikasjon. Videre sier bestemmelsen at eiendeler skal føres etter kostpris på transaksjonstidspunkt og omvurderinger foretas normalt ikke.

Eksempler på posteringer i UBW ved kjøp og salg av aksjer

 • Virksomheten kjøper 2 000 aksjer til kr 10 pr aksje, samlet kjøpesum kr 20 000.

  Vi forutsetter at kjøpesummen er belastet arbeidskonto ut (1941) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1941 og konto 1949.

  Kjøpesummen krediteres konto 1941 og debiteres konto 1350. For postering på konto 1350 brukes utgiftskapittel og post 96 som verdi i dim 4.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell:

  Postering nr
  KontoKontotekstBeløpBilagsartDim 4
  1Kredit1941Arbeidskonto ut-20.000HB eller tilsvarendeMellomværende, 7XXXXX
  1Debet1941Arbeidskonto ut
  20.000Automat- postering, utløst av postering mot 1941
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Kredit1949Oppgjørskonto ut-20.000Automat- postering, utløst av postering mot 1941
  60XXXX
  1Debet1350Investering i aksjer og andeler
  20.000HB eller tilsvarende
  Utgiftskapittel og post 96

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket selskap posteringene gjelder og antall aksjer som er kjøpt.

 • Aksjene i eksempel 1 selges til kr 12,5 pr aksje, samlet salgssum kr 25.000 med gevinst på kr 5 000. Vi forutsetter at salgssummen er godskrevet arbeidskonto inn (1931) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1931 og konto 1939.

  Salgssummen føres debet konto 1931 og krediteres konto 8020. For postering på konto 8020 brukes inntektskapittel og post 96 som verdi i dim 4.

  Deretter debiteres hele salgssummen konto 8020, gevinsten krediteres konto 8090 og kostprisen for aksjene krediteres konto 1350. Det er viktig at beløpet konto 1350 krediteres med er kostpris/bokført verdi og ikke salgssummen ved eventuell gevinst/tap. Disse posteringene skal ikke påvirke kontantregnskapet og føres derfor med bilagsart for memorialposteringer.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell:

  Postering nrKontoKontotekstBeløpBilagsartDim 4
  1Debet1931Arbeidskonto inn
  25.000HB eller tilsvarende
  Mellomværende, 7XXXXXX
  1Kredit1931Arbeidskonto inn
  -25.000Automat – postering, utløst av postering mot 1931
  Mellomværende, 7XXXXXX
  1Debet1939Oppgjørskonto inn
  25.000Automat – postering, utløst av postering mot 1931
  60XXXX
  1Kredit8020Salgssum realisasjon av verdipapirer
  -25.000HB eller tilsvarende
  Inntektskapittel og post 96
  2Debet8020Salgssum ved realisasjon av verdipapirer
  25.000Memorial - postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Kredit8090Annen finansinntekt
  -5.000Memorial - postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Kredit1350Investering i aksjer og andeler
  -20.000Memorial - postering
  Samme dimensjonsverdi som aksjene ble postert mot ved anskaffelse

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket selskap posteringene gjelder og antall aksjer som er solgt.

 • Aksjene i eksempel 1 selges til kr 9 pr aksje, samlet salgssum kr 18.000 med tap på kr 2 000.

  Vi forutsetter at salgssummen er godskrevet arbeidskonto inn (1931) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1931 og konto 1939.

  Salgssummen debiteres konto 1931 og krediteres konto 8020. For postering på konto 8020 brukes inntektskapittel og post 96 som verdi i dim 4.

  Salgssummen debiteres deretter konto 8020, tapet debiteres konto 8190 og kostprisen på aksjene krediteres konto 1350. Det er viktig at beløpet konto 1350 krediteres med er kostpris/bokført verdi og ikke salgssummen ved eventuell gevinst/tap. Disse posteringene skal ikke påvirke kontantregnskapet og føres derfor med bilagsart for memorialposteringer.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell:

  Postering nr
  KontoKontotekstBeløpBilagsartDim 4
  1Debet1931Arbeidskonto inn
  18.000HB eller tilsvarende
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Kredit1931Arbeidskonto inn
  -18.000Automat- postering, utløst av postering mot 1931
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Debet1939Oppgjørskonto inn
  18.000Automat-postering, utløst av postering mot 1931
  6XXXXX
  1Kredit8020Salgssum ved realisasjon av verdipapirer
  -18.000HB eller tilsvarende
  Inntektskapittel og post 96
  2Debet8020Salgssum ved realisasjon av verdipapirer
  18.000Memorial- postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Debet8190Annen finanskostnad
  2.000Memorial- postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Kredit1350Investering i aksjer og andeler
  -20.000Memorial- postering
  Samme dimensjonsverdi som aksjene ble postert mot ved anskaffelse

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket selskap posteringene gjelder og antall aksjer som er solgt.

 • Virksomheten selger halvparten av aksjene som er kjøpt i eksempel 1 til kr 12 pr aksje, samlet salgssum kr 12 000 med gevinst på kr 2 000. Vi forutsetter at salgssummen er godskrevet arbeidskonto inn (1931) og at virksomheten har automatpostering mellom konto 1931 og konto 1939.

  Salgssummen debiteres konto 1931 og krediteres konto 8020. For postering på konto 8020 brukes inntektskapittel og post 96 som verdi i dim 4.

  Deretter debiteres hele salgssummen konto 8020, gevinsten krediteres konto 8090 og kostprisen for aksjene krediteres konto 1350. Det er viktig at beløpet konto 1350 krediteres med er kostpris/bokført verdi for de aksjene som er solgt og ikke salgssummen ved eventuell gevinst/tap. Disse posteringene skal ikke påvirke kontantregnskapet og føres derfor med bilagsart for memorialposteringer.

  Her er eksempelet illustrert i en tabell:

  Postering nr
  KontoKontotekstBeløpBilagsartDim 4
  1Debet19311931 Arbeidskonto inn
  12.000HB eller tilsvarende
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Kredit19311931 Arbeidskonto inn
  -12.000Automat- postering, utløst av postering mot 1931
  Mellomværende, 7XXXXX
  1Debet1939Oppgjørskonto inn
  12.000Automat- postering, utløst av postering mot 1931
  6XXXXX
  1Kredit8020Salgssum ved realisasjon av verdipapirer
  -12.000Memorial- postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Debet8020Salgssum ved realisasjon av verdipapirer
  12.000Memorial- postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Kredit8090Annen finansinntekt
  -2.000Memorial- postering
  Inntektskapittel og post 96
  2Kredit1350Investering i aksjer og andeler
  -10.000Memorial- postering
  Samme dimensjonsverdi som aksjene ble postert mot ved anskaffelse

  Bruk tekstfeltet godt ved kontering til å få med informasjon som dere anser som nyttig, for eksempel hvilket selskap posteringene gjelder og antall aksjer som er solgt.

  Hvis kjøpet i eksempel 1 og salget i dette eksempelet er alle transaksjoner som virksomheten har foretatt, vil saldoen på konto 1350 være kr 10 000. Dette vil da være kostpris på transaksjonstidspunkt for de aksjene som ikke er solgt.

Kontaktinfo
Har du spørsmål om innholdet på denne siden, send en e-post til postmottak@dfo.no.
Fant du det du lette etter?