8/2020 Utførte årsverk – ny rapport i SAP

Vi har laget en SAP-rapport som kan brukes ved rapportering av utførte årsverk.

Oppdatert

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har fastsatt definisjon av utførte årsverk, jf. Personalmelding: PM-2019-13: Definisjon av utførte årsverk. På bakgrunn av dette har DFØ laget en SAP-rapport YHR_AARSVERK som kan brukes ved rapportering av utførte årsverk. Vi henviser for øvrig til veiledningsnotatet til årsrapport for statlige virksomheter.

Måling av utførte årsverk

Rapporten omfatter alle virksomhetens ansatte, inkludert tidsbegrensede ansettelser (vikarer, ekstrahjelp og andre typer midlertidighet).

Rapporten tar ikke med:

  • innleide arbeidstakere som betales over faktura.
  • personer på ulike tiltak der virksomhetene ikke foretar utbetaling. 
  • statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. 
  • andre grupper som er unntatt i henhold til statsansatteloven med forskrift. 

Et årsverk beregnes som ansettelsesperiode x deltidsprosent/100. Tilgang og avgang i løpet av året ivaretas ved at det kun beregnes årsverk for faktisk ansettelsesperiode. 

Fridager ivaretas ved at deltidsprosent inngår i beregningen

Mertid, reisetid og overtid som er avtalt med arbeidsgiver og godkjent for utbetaling kommer i tillegg til årsverket.

Fravær som den ansatte har søkt om og som er godkjent av arbeidsgiver. Det skilles ikke mellom fravær med og uten lønn. Det gjøres ikke fratrekk for fravær som er mindre enn èn hel dag. Det gjøres ikke fratrekk for ferie.

Avspasering, tjenestereiser, hjemmekontor etc. anses ikke som fravær og skal ikke være med i beregningen. Det gjelder også avspaseringstimer til gode. Manglende registrering/ikke registrerte timer påvirker heller ikke beregningen.

Sum utførte årsverk som er utført i virksomheten i løpet av året. Måleperioden er kalenderåret 01.01 - 31.12.

Rapporten bør tas ut/beregning gjøres etter at korrigeringer og liknende er gjort, i praksis vil det si fra medio februar året etter, slik at utførte årsverk kan inngå i virksomhetenes årsrapport. 

Rapporten viser utførte årsverk, ikke kostnader. Årsverkskostnader må beregnes ut fra regnskapet. Sammenstilling må gjøres manuelt.

I SAP blir rapporten tilgjengelig for fagbrukere i løpet av uke 8 og den vil også bli tilgjengelig i fagbrukerinnsikt fra begynnelsen av mars.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?