Reduksjon i lav merverdiavgiftssats

Informasjon om reduksjon i lav merverdiavgiftssats fra 12 % til 6 % i perioden 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020.

Oppdatert

Stortinget har 31. mars vedtatt å redusere den lave merverdiavgiftssatsen fra 12 % til 6 % fra og med 1. april 2020. Den lave satsen gjelder for enkelte tjenester som for eksempel persontransport, overnatting samt adgang til kino, museer, fornøyelsesparker og store idrettsarrangement.

Det er leveringstidspunktet som er avgjørende for hvilken merverdiavgiftssats som skal benyttes, uavhengig av når tjenesten er fakturert og betalt. For tjenester levert før 1. april 2020 skal det derfor beregnes 12 % merverdiavgift, mens for tjenester levert etter dette tidspunkt skal det beregnes 6 %.

Hva må du endre?

Din virksomhet må oppdatere den lave merverdiavgiftssatsen i deres egne system/forsystem om dere har dette. Dette er blant annet viktig for at eventuelle integrasjoner mellom systemene skal fungerer optimalt.

Slik løser vi dette for deg i DFØs systemer

Regnskapssystemet

Vi endrer fra 12 % til 6 % i de eksisterende merverdiavgiftkodene for lav merverdiavgiftssats. Merverdiavgiftskodene er datostyrt, slik at de beregner 12% merverdiavgift for faktura og bilag med bilagsdato til og med 31. mars 2020, mens det for faktura og bilag med bilagsdato fra og med 1. april 2020 vil bli beregnet 6 % merverdiavgift.

Dette vil gjelde for følgende merverdiavgiftskoder i UBW:

For virksomheter registrert i merverdiavgiftsregisteret:

1L/1R Inngående merverdiavgift-lav sats

3L/3R Utgående merverdiavgift lav sats

For virksomheter innenfor nettoføringsordningen for merverdiavgift i staten:

7P 12 % Nettoordning mva lav sats

Det forekommer noen avvik fra standard oppsett av koder. Vi endrer alle merverdiavgiftskoder i UBW som i dag er registrert med 12% til ny avgiftssats på 6 %.

For dere som fakturerer ut med lav merverdiavgiftssats, skal dere ha mottatt e-post om dette mandag 30. mars. Skulle informasjonen ha kommet på avveie, ber vi om at du tar kontakt dersom du fakturerer ut med lav merverdiavgiftssats uten å ha hørt fra oss.

Lønnssystemet

Vi endrer navn på utgiftstypene som blir berørt av endringen i merverdiavgiftssats i SAP. Det foretas ingen beregning av merverdiavgift i SAP. Dette gjøres når lønnsfil overføres til UBW eller annet økonomisystem.

Vi kommer tilbake med ny informasjon om praktiske konsekvenser for regnskapet av endringen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?