21/2019 Påminnelse om at nettleser Internet Explorer ikke lenger støttes av selvbetjeningsportalen

Fra mandag 29. april vil det ikke lenger være mulig å bruke Internet Explorer i selvbetjeningsportalen.

Oppdatert

Vi viser til kundenotat 14/2019 Modernisering av selvbetjening på nett påvirker nettleser bruk.

Ansatte og ledere må i stedet benytte enten Google Chrome, Microsoft Edge eller Firefox for å logge seg inn.

For mange ansatte vil ikke dette bety så mye, siden det aller meste av funksjonaliteten allerede finnes i DFØapp. For ledere og oppgaver knyttet til sykefraværsoppfølging, samt godkjenning av e-skjemaer (unntatt godtgjørelser), må disse oppgavene behandles i selvbetjeningsportalen.

Etter oppgraderingen vil fanene ansatt selvbetjening, leder selvbetjening og sykefraværsoppfølging gi en feilmelding i Internet Explorer for dem som ikke har byttet nettleser.

En mulighet da er å bruke nettleseren Chrome, Edge eller Firefox fra din lokale PC. Dette forutsetter at du sitter på arbeidsstedet ditt og er pålogget nettverket. Adressen du skal oppgi er: http://lonn.dfo.no (konverteres til sikker adresse automatisk).

Viktig: Vær oppmerksom på at hvis du starter selvbetjeningsportalen via intranettet, må Chrome, Edge eller Firefox brukes for at lønnsportalen skal virke uten problemer.

Har du spørsmål om dette kan du ta kontakt med DFØs kundesenter.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?