Oppdaterte maler for årsregnskapsrapportene – regnskapsåret 2018

Det er lagt ut tre typer rapporter i UBW (tidligere Agresso).

Oppdatert

De tre rapportene er: 

  • Årsregnskapsrapport for bruttobudsjetterte etter kontantprinsippet
  • Årsregnskapsrapport for bruttobudsjetterte etter SRS
  • Årsregnskapsrapport for nettobudsjetterte etter SRS

Årsregnskapsrapportene i UBW

Bruk av rapportmalene er ment som et hjelpemiddel, og gir ikke alltid det korrekte svaret. Sjekk derfor om tallene er korrekte.

Hvor finner du rapporten?

Over ser du hvor du finner de tre rapportene i menyen i UBW.
Over ser du hvor du finner de tre rapportene i menyen i UBW.

Hvordan åpner du rapporten?

Dobbeltklikk på rapporten som passer for din virksomhet og legg inn rapportperiode (201812 hvis dere ikke har brevlige omposteringer, og 201813 hvis du har brevlige omposteringer). Rapportdato settes til 31.12.2018. Trykk deretter «F12» for å kjøre rapporten. Når rapporten er ferdig kjørt, kan du gå til «ajourhold rapportbestilling» og åpne den. Rapporten vil da åpne seg i Excel, og er klar til bruk. Legg merke til at den består av flere arkfaner.

Informasjon og tips

Generelt

  • Det skal leveres en årsrapport med et tilhørende årsregnskap (Del VI), for hver virksomhet i henhold til kravene i R-115. Departementet kan be om annen informasjon i tillegg til årsrapporten, men dette er ikke regulert av R-115.
  • Husk at regnskapet ikke er ferdig før årsoppgjørsføringer er bokført, og eventuelle brevlige omposteringer er ført. Det vil derfor være behov for å kjøre rapporten flere ganger. Tidlig kjøring er nyttig for å kunne kontrollere tallene og begynne arbeidet, eventuelt for å levere foreløpige tall til intern bruk. Kjøring etter medio februar gir kompletterte tall i rapporten.
  • Du kan slette regnskapslinjer som ikke inneholder beløp, men du må beholde alle overskrifter.
  • Du bør vurdere om det er noe i rapporten som ikke er aktuelt og derfor bør tas bort, eller om det er noe som bør legges til, hvis det er forhold i virksomheten som ikke er dekket av malen.
  • Du kan utelate noter uten innhold, og nummerering må du da endre, slik at du får løpende nummerering av notene.
  • Rapportmalene er utformet som støtte og hjelp, så du står fritt til å utforme rapportene slik du vil ha de utseendemessig.

Oppstilling av bevilgningsrapport

Tekst under «kapittelnavn» henter du fra oppsett av statskonti i UBW. «Postteksten» finnes ikke i UBW, denne må du derfor legge inn manuelt når du utarbeider bevilgningsrapporten.

Årsverk – hvordan kan lønnskunder hente ut antall årsverk?

Antall årsverk skal du oppgi i årsregnskapets note for lønn (note 2 i mal). Du kan hente årsverkene for våre lønnskunder fra lønnssystemet. Gå inn i SAP (kjernesystem) og velg «transaksjonskode YHR_AARSVERK». Legg inn periode for å få med hele 2018, og velg alternativ som også får med ansatte som har sluttet i løpet av året. Er du i tvil, kan du sende en e-post til lonn@dfo.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?