Oppdatert databehandleravtale mellom DFØ og kundene

DFØ har oppdatert databehandleravtalen vi har med kundene våre. Den nye databehandleravtalen klargjør og skal gi den enkelte kunde mer informasjon om hva DFØ gjør som databehandler, på vegne av kunden. Den skal også tydeliggjøre de kravene og pliktene som kunden har som behandlingsansvarlig og de kravene og pliktene DFØ har som databehandler.

Om avtalen

DFØ sendte ut et forslag til ny databehandleravtale i slutten av 2021, hvor DFØ ba om innspill fra kundene. DFØ har mottatt flere innspill til forbedringer og endringer, og har inkorporert flere av disse forslagene.

Databehandleravtalen er basert på DFØs (tidligere Digdirs) mal og Datatilsynets mal for databehandleravtale, og tilpasset til et avtaleforhold mellom statlige aktører.  
Databehandleravtalen gjelder som en del av DFØs standardvilkår på lik linje med de øvrige standardvilkårene. Det er dermed ikke nødvendig for å kunder å signere noen ny databehandleravtale.

Ny databehandleravtale

Den nye databehandleravtalen vil tre i kraft så snart som mulig.

 De mest sentrale endringene

  • Overføringer til tredjeland – det klargjøres at DFØ  ikke skal overføre personopplysninger til tredjeland med mindre det foreligger skriftlig instruks fra Kunden og vilkårene i punkt 7.3 er oppfylt – punkt7.  
  • En mer detaljert beskrivelse av DFØs plikt til underretning om evt. brudd på personopplysningssikkerheten til Kunden– punkt 9. 
  • Revisjonsadgang – punkt 11.  
  • Oversikt over hvilke typer personopplysninger som behandlingen omfatter i vedlegg A. 
  • Oversikt over og informasjon om  utveksling av opplysninger i vedlegg B. 
Har du spørsmål?

Spørsmål til databehandleravtalen eller øvrige spørsmål knyttet til personvern i DFØ kan sendes til personvernombud@dfo.no.

Publisert: 9. september 2022

Kontakt

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Det beklager vi!

Hva lette du etter? Bruk gjerne stikkord