Oppdatert databehandleravtale

DFØ har oppdatert gjeldende databehandleravtale.

Oppdatert

Databehandleravtalen er endret etter innspill fra DFØ sine kunder. Endringen inneholder følgende oppdateringer:

  • Bruk av systemlogger for å forbedre systemparken omfatter ikke behandling av personopplysninger. Andre logger som omfatter personopplysninger benyttes når den enkelte kundes behov for sikker drift skal ivaretas.
  • Behandlingsgrunnlaget eies av kundene (behandlingsansvarlige) av DFØ.
  • Behandlingsansvarlig skal melde brudd på personopplysningssikkerheten til Datatilsynet.
  • Avtaler om endring i underleverandører skal varsles til kundene minimum 4 uker i forkant. Kundene skal kunne motsette seg endringen og meddele DFØ senest 2 uker etter at underretningen er mottatt.
  • Oppdatering av databehandleravtalen skal varsles til kunden som kan motsette seg endringen.
  • Oppdatering og ordlyd og presiseringer etter innspill.

Endringene av databehandleravtalen er oppdatert i henhold til gode innspill, og har mer spisset formuleringer og presiseringer som gjør at den etterlever regelverket på en bedre måte. Avtalen vil bli gjort tilgjengelig på våre sider etter utløp av frist for tilbakemelding som er 26.04.19. Spørsmål og tilbakemelding på avtalen kan rettes til databehandleravtale@dfo.no.

Departementfellesskapet vil få ny databehandleravtale tilsendt.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?