Oppdatering av Økonomiinfo

DFØ har nå oppdatert løsningen med noen mindre endringer som blir satt i drift i løpet av de kommende dagene. Dette gjelder alle våre kunder som benytter Økonomiinfo.

Oppdatert

Endringer i nåværende versjon av Økonomiinfo

Hele løsningen

For å gjøre veiledningsnotatet for Økonomiinfo mer tilgjengelig har vi laget en «hjelp»-knapp som du finner gjennom hele løsningen. Denne «Hjelp»-knappen tar deg direkte til veiledningsnotatet tilhørende rapportsiden du står på i Økonomiinfo.

Du finner «Hjelp»-knappen gjennom hele løsningen.
Du finner «Hjelp»-knappen gjennom hele løsningen.

Resultatrapport og Investeringsrapport

Det er nå mulig å drille seg ned til budsjettdetaljer per konto, tilsvarende drill til regnskapsbilag. Budsjettdetaljer viser periode, tidspunkt for oppdatering, bruker og tekst i forbindelse med endringer i årets gjeldende budsjett. Denne informasjonen hentes fra Agresso (UBW) Planlegger.

Resultatrapport Analyse

Vi har gjennomført to tiltak for å forbedre ytelsen i analysedelen for resultatrapporten.

Det første tiltaket går ut på at regnskapslinjene knyttet til koststed, prosjekt og lignende (avhengig av hva du velger som brudd) nå blir presentert på en ny side. Dette for å minske mengden data som må lastes opp per side, og på den måten bedre ytelsen i løsningen. Dersom det er ønskelig å se regnskapslinjer på tvers av for eksempel koststeder, anbefaler vi å benytte deg av filterboksen for regnskapslinjene. Eksempelvis kan du aktivere filtrering på regnskapslinje «andre driftskostnader» for å kunne sammenligne på tvers.

Videre har vi innført sidevelger i tabellen for å kunne ha mulighet til å begrense antall rader (begrepsverdier) som vises per side.

Det er innført en sidevelger i tabellen.
Det er innført en sidevelger i tabellen.

Dette gjelder ved brudd på koststed, prosjekt, dim 3 eller kapittel og post.

Som standard vil det vises 25 rader per side sortert i stigende rekkefølge numerisk, men du har også mulighet til å velge mellom 50, 100, 200, 500 rader per side ved behov, og eventuelt vise alle rader på en og samme side som før.

Innkjøp fra leverandører

Kontoer underlagt artskonto 154 Fordring på ansatte er ekskludert fra rapporten. I henhold til standard kontoplan omfatter kontoer i 154*-serien lønnsforskudd, reiseforskudd og lignende. En rekke virksomheter utbetaler dette over leverandørreskontro når det er snakk om hasteutbetalinger. Dette blir ført som manuelle bilag i UBW (Agresso), og leverandørreskontro har samme navn som den ansatte. Bakgrunnen for denne endringen er basert på tilbakemeldinger om at utbetaling til ansatte ikke bør ligge i oversikten over utbetaling til leverandører.

Konsulentandel av lønnsutgifter (-kostnader) og Konsulentandel av driftsutgifter (-kostnader)

Grunnlaget for beregning av de to nøkkeltallene er med virkning fra 2019 endret som følge av endringer i standard kontoplan knyttet til kontogruppe 67 som fra og med 01. januar 2019 heter Kjøp av konsulenttjenester og andre fremmede tjenester. Basert på endringene i standard kontoplan omfattes utgifter (kostnader) til konsulenttjenester av artskontoer 670–673.

DFØs arbeid med versjon 4 av Økonomiinfo

Økonomiinfo er under stadig utvikling, og DFØ jobber nå med neste versjon av Økonomiinfo, versjon 4. Vi tar sikte på at den nye versjonen blir satt i drift i løpet av 2019. Nærmere informasjon med nyheter og eksakt tidspunkt for utrulling vil bli sendt ut i løpet av høsten 2019.

Under beskrives kort noen av tiltakene som vi planlegger å gjennomføre i den kommende versjonen av Økonomiinfo.

Utvidet filter- og analysemuligheter i løsningen

Vi utvider datagrunnlaget i løsningen. På alle rapport- og nøkkeltallssidene utvides filtre og analysedel med to konteringsbegrep - Arbeidsordre i dimensjon 5 og Aktivitet i dimensjon 7 (disse begrepene benyttes i Tidstyring). Samtidig utvides filtrene i dashbord med dimensjonene 2, 3, 5 (Arbeidsordre) og 7 (Aktivitet).

Følge opp både virksomhets- og kontantregnskap i resultatrapport

Vi ønsker å legge til rette for muligheten til følge opp både virksomhetsregnskapet og kontantregnskap i resultatrapporten. I dette inngår også at brukerne selv kan velge hvilke kolonner de ønsker å ha synlige i resultatrapporten som standard, med mulighet til å velge frem flere kolonner når dette er ønskelig.

Ny rapportside i Økonomiinfo – Analyserapport

Vi ser på muligheten til å lage en ny analyserapport, hvor det legges til rette for å analysere data på tvers av benyttede konterings- og relasjonsbegrep.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?