Økt nytte med statlige regnskapsstandarder

Direktoratet for økonomistyring (DFØ) ønsker å legge til rette for økt nytte av statlige regnskapsstandarder (SRS). Nå har vi laget et case på god økonomistyring etter SRS og en eksempelsamling med praktiske konteringseksempler.

Oppdatert

Finansdepartementet har fastsatt elleve statlige regnskapsstandarder. Disse inneholder regler om hvordan statlige virksomheter skal utarbeide og presentere virksomhetsregnskap. Standardene er obligatoriske for virksomheter som fører periodisert regnskap. Caset og eksempelsamlingen som DFØ har utviklet, skal inspirere deg og hjelpe deg til å ta i bruk SRS på en god måte.

Case – hvordan få økt nytte av SRS?

På nettsidene våre kan du nå lese hvordan den fiktive virksomheten «Direktoratet for miljøavtrykk» innførte periodisert regnskap etter SRS, og hvordan dette sammen med andre tiltak ga dem bedre styringsinformasjon.

Les eksemplet som viser økt nytte ved bruk av kostnadsinformasjon i styringen.

Eksempelsamling med god praksisbeskrivelse

På nettsidene finner du også praktiske konteringseksempler for bruk av SRS etter tema, både for brutto- og nettobudsjetterte virksomheter.

Se alle konteringseksemplene.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?