40/2019 Ny selvbetjeningsportal

Dagens selvbetjeningsportal blir erstattet med en ny versjon for alle brukere.

Oppdatert

Selvbetjeningsportal Lønn vil bli erstattet med ny selvbetjeningsportal i nettleseren. Denne endringen vil påvirke alle brukere, både ansatte, lønnsmedarbeidere og ledere.

Dagens selvbetjeningsportal:

Ny Selvbetjeningsportal:

Den nye løsningen vil inneholde dagens funksjonalitet. 

DFØ-app vil ikke bli endret.

Ny rapportløsning for ledere og fagbrukere om HR og lønn

Ledere vil få tilgang til lederoppgaver og lederinnsikt for HR og lønn. Lederinnsikt er en ny rapportløsning som på sikt skal erstatte Lederselvbetjening. 

Fagbruker lønn vil få tilgang til fagbrukerinnsikt for HR og lønn. Vi vil tilgjengeliggjøre denne før vi ruller ut den nye selvbetjeningsportalen, og det vil komme informasjon om dette i et eget kundenotat.

Mer funksjonalitet kommer

Det vi lanserer nå er en førsteversjon der målet har vært å erstatte funksjonaliteten i dagens selvbetjeningsportal. Vi vil lansere mer funksjonalitet på denne plattformen i tiden som kommer.

Når får du den nye selvbetjeningsportalen?

Utrulling vil skje i puljer og mer informasjon om det vil bli sendt til den som har rollen «leder lønn» i din virksomhet. 

I tillegg vil vi sende ut egen informasjon til de som er oppgitt som tekniske kontakter i din virksomhet, da dette vil kreve en endring i URL og IP-adresse.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?