Ny mva-melding fra 1. januar 2022

Skatteetaten lanserer ny mva-melding som et ledd i den pågående moderniseringen av mva-området.

Oppdatert

Det nye formatet vil gjelde for alle terminer for merverdiavgiftsregistrerte virksomheter som driver alminnelig næring (RF-0002). Den nye mva-meldingen vil basere seg på avgiftskodene som følger SAF-T-standarden, men dere skal fortsatt bokføre på de samme mva-kodene som i dag, og det skal fortsatt rapporteres på aggregert nivå. Ny løsning for mva-melding i Unit4 ERP Web vil være tilgjengelig i 2022.

Hva må dere gjøre?

Skatteetaten vil kreve at det rapporteres spesifikasjoner utover mva-kodene dere bokfører på i dag. Dette gjelder tap på krav, uttak, justering, og tilbakeføring av merverdiavgift. Egne avgiftskoder må opprettes og mappes slik at rapportering blir korrekt. Dere må derfor vurdere om virksomheten trenger koder for å rapportere de angitte spesifikasjonene. Bestilling sendes til regnskap@dfo.no med informasjon om prosentsats og hvilke spesifikasjoner det gjelder.

Innlevering av mva-meldingen

En løsning for digital innlevering av den nye mva-meldingen i Unit4 ERP er under utvikling, men inntil videre må dere rapportere manuelt i Skatteetaten sin portal. Informasjonen dere trenger henter dere fra den nye mva-meldingen i Unit4 ERP Web på samme måte som i dag. Vi kommer tilbake med mer informasjon angående digital innlevering når det blir aktuelt.

Mer informasjon om mva-meldingen

Se mer utfyllende informasjon om den nye mva-meldingen på våre kundesider.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?