32/2019 Ny løsning for stedfortredergodtgjørelse

DFØ lanserer nå ny funksjonalitet i DFØ-appen der ledere kan registrere stedfortredergodtgjørelser.

Oppdatert

Vi viser til kundenotat 24/2019 vedrørende ny løsning for stedfortredergodtgjørelse, og lanserer nå ny funksjonalitet i DFØ-appen der ledere kan registrere stedfortredergodtgjørelser.

Vi har kjørt en pilot for utvalgte kunder og har fått positive tilbakemeldinger. Funksjonaliteten er både enkel i bruk og tidsbesparende.

Les mer om løsningen, samt brukerdokumentasjon og veiledning. 

Endringer i interne rutiner

Vi anbefaler dere å lese informasjonssiden i lenken over da den nye funksjonaliteten vil innebære en endring i rutinene hos dere. Ledere vil nå selv kunne registrere en fungering, og formålet med endringen er å spare tid på interne rutiner.

Virksomhetsspesifikk tekst

For å hjelpe ledere med å registrere avlønning i fungeringsperioden kan DFØ legge inn selvvalgt tekst som informerer om lønnsrutinene deres.

Se hvordan dette fungerer. 

Kun i DFØ-appen?

Løsningen vil kun være tilgjengelig for ledere i DFØ-appen, men godkjenning kan skje både i appen og via innkurven i selvbetjening på nett.

Hva skjer med dagens løsning?

Dagens løsning for å registrere en fungering via YHR_STILLINGSENDRING vil fremdeles være tilgjengelig. Vi vil ikke fjerne denne muligheten før vi ser at den nye funksjonaliteten fungerer godt for alle kunder.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?