Ny innrapportering av opphavsmann til åndsverk

Gjelder virksomheter som ønsker å benytte tilbudet fra DFØ om hjelp til innrapportering av betalinger til opphavsmann til åndsverk.

Oppdatert

Dere har ansvar for å rapportere inn utbetalinger til opphavsmann til åndsverk via Altinn. For virksomheter som ønsker det legger vi til rette fil for innrapporteringen, og sender ut årsoppgave til merkede leverandører (på samme måte som for betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted).

Ønsker dere bistand fra DFØ må dere:

  • Merke leverandører: Opphavsmenn til åndsverk skal merkes med «Bekreftet oppgaveplikt» i leverandørregisteret. Fullservicekunder må melde fra til DFØ, mens delservicekunder må registrere dette selv. Se kundenotatet Nytt om merking og innrapportering av leverandører for frister og hjelp til oppfølging av disse leverandørene. 
  • Benytte korrekte avgiftskoder: Avgiftskode 00 skal benyttes på faktura som inneholder merverdiavgift som dere ikke fører på annen avgiftskode (f.eks. koder i 7-serie eller 3-serie). Faktura for kjøp av tjenester uten merverdiavgift skal fortsatt ha avgiftskode 0. 
  • Oppgi kontaktperson: Vi ber om at dere oppgir en kontaktperson for virksomheten i forbindelse med innrapportering. Se kundenotatet Nytt om merking og innrapportering av leverandører for fremgangsmåte og fordeler med dette.
  • Bestille kontoer: Dere må gi oss beskjed om hvilke kontoer dere ønsker å ta å bruk for betalinger til opphavsmann til åndsverk. På våre kundesider under «Ofte stilte spørsmål – Hvilke kontoer skal vi benytte?» finner dere en oversikt over foreslåtte kontoer som dere kan ta i bruk. Dersom kontoen ikke eksisterer i deres kontoplan i dag må den samtidig bestilles ved bruk av skjema 5.

Se våre kundesider for mer om ordningen for innrapportering av betalinger til opphavsmann til åndsverk.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?