Ny funksjonalitet i anleggsverdiregnskapet (UBW)

Fra 2019 blir det iverksatt funksjonalitet i UBW som skal bedre prosessen rundt salg og utrangering av anleggsmidler. Det er også utarbeidet standard rapporter for oppfølging av anleggsregnskapet, samt fleksifelt for oppfølging av anleggsmidler.

Oppdatert

Forenklet prosess for salg og utrangering av anleggsmidler

DFØ har forenklet prosessen for salg og utrangering av anleggsmidler slik at UBW automatisk beregner tap og gevinst. Systemoppsett i UBW for salg og utrangering av anlegg endres fra og med 2. januar 2019. Endringen medfører at tap og gevinst automatisk blir bokført på riktige kontoer i regnskapet. Det betyr at den manuelle posteringen for tap til artskonto 780 Tap ved avgang anleggsmidler utgår.

Følgende kontoer blir gjort tilgjengelig i UBW

380*

Salgssum ved avgang anleggsmidler

780*

Tap ved avgang av anleggsmidler

381*

Gevinst ved avgang anleggsmidler

DFØ utfører nødvendige endringer i UBW.

Se også: 
Rutine 4.2 Salg og utrangering av anlegg for bruttobudsjetterte

Rutine 4.2 Salg og utrangering av anlegg for nettobudsjetterte

Standardiserte rapporter

For bedre styring av anleggsverdiregnskapet er det utarbeidet en rekke standard rapporter i UBW. 

Rapportene finnes under menypunktet økonomi → anleggsverdiregnskap →spørring.
Rapportene finnes under menypunktet økonomi → anleggsverdiregnskap →spørring.

Avskrivningsandel %

Viser hvor stor andel av en anleggsgruppe som er avskrevet, og gir grunnlag for å vurdere fremtidig investeringsbehov.

Totaloversikt netto bokført verdi

Viser en oversikt over netto bokført verdi pr anleggsgruppe og anlegg.

Solgt og utrangert

Viser en oversikt over solgte og utrangerte anleggsmidler med salgssum, gevinst og tap.

Nye arkfaner i anleggsregisteret (fleksifelt)

Det er laget nye arkfaner pr anleggsmiddel i UBW som gir god oversikt over hvert enkelt anleggsmiddel. 

Fleksifeltene finner du under menypunktet økonomi → anleggsverdiregnskap → anleggsregister → anleggsmiddel
Fleksifeltene finner du under menypunktet økonomi → anleggsverdiregnskap → anleggsregister → anleggsmiddel
De nye fleksifeltene er de tre siste arkfanene under anleggsmiddel.
De nye fleksifeltene er de tre siste arkfanene under anleggsmiddel.

Balanse transaksjon 

Viser transaksjoner som påvirker den balanseførte verdien av anleggsmiddelet (f.eks tillegg og avskrivninger).

Aktivert faktura 

Viser link mellom anleggsmiddelets aktiveringer og opprinnelig fakturanummer.

Detaljer 

Viser avskrivningsgrunnlag og avskrivningsbok for anleggsmiddelet. 

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?