Koronavirus – oppdatert beredskap og tiltak i DFØ

Regjeringen har innført drastiske tiltak i håp om å stanse koronaviruset, og både vi i DFØ og våre kunder gjør det vi kan for å hindre smitte i samfunnet. Det innebærer stort personellfravær og at mange jobber hjemmefra. Fremover vil vi sende ut informasjon i kundenotat med jevne mellomrom for å oppdatere dere om hvordan situasjonen påvirker leveransene og tjenestene våre.

Oppdatert

Hovedbudskapet er at vi har beredskap for at de kritisk viktige tjenestene går som normalt. Dette omfatter utbetalinger av lønn, refusjoner og honorarer, samt utsending av fakturaer og betaling av fakturaer. Vi har planer for hvordan vi skal kunne opprettholde disse tjenestene.

Ikke nøl med å kontakte våre kundesenter dersom dere har spørsmål.

Kurs og seminarer

Kurs og seminarer i mars måned er allerede avlyst, og deltakerne er informert i e-post. Følg med på våre kurssider på dfo.no for oppdatert informasjon om kurs.

Viktige forberedelser

Vi har satt i verk flere tiltak for å sikre at kritiske tjenester går som planlagt. For å kunne forberede oss godt, ønsker vi at dere gjør følgende forberedelser:

 • Oppdatere kontaktinformasjonen for de som har roller inn mot DFØ, spesielt rollen «Kontraktsansvarlig» og «Leder lønn». Vi sender ut informasjon til den som er registrert med rollen som «Leder lønn» om hvem som innehar ulike roller i løpet av dagen. Eventuelle oppdatering sendes til lonn@dfo.no
 • Vurdere om virksomheten din har tilstrekkelig mange personer som har tilgang til lønns- og regnskapssystemene som fagbruker, samt tilstrekkelig mange til å autorisere utbetalinger i bank.
 • Vurdere om virksomheten din må utvide antall fagbrukere med fullmakt til å sende saker i Kundesenter på nett uten BDM, eventuelt vurdere å gi denne fullmakten til alle fagbrukere for en periode.
 • Bestille ytterligere tilganger hos DFØ dersom vurderingen i kulepunkt 2 og 3 viser behov for dette, og verifisere at tilgangene virker.
 • Dersom dere benytter en form for hjemmekontorløsning, bør tilgangen til DFØ og banksystemer testes på denne.
 • Vi oppfordrer dere til å ta i bruk våre digitale løsninger i størst mulig grad.
 • Ta kontakt med leverandører som fortsatt sender papirfaktura og oppfordre til å sende faktura i EHF-format.
 • Be de ansatte benytte elektroniske løsninger fortløpende slik at tilstede/fravær/overtid er så oppdatert som mulig til enhver tid.

Slik vil DFØ prioritere oppgavene knyttet til lønns- og regnskapstjenestene

Dersom et høyt antall medarbeidere skulle bli syke av koronaviruset, kan vi komme i en situasjon der vi blir nødt til å prioritere oppgaver. Vi ønsker å informere dere om våre prioriteringer for at vi skal kunne jobbe mest mulig hensiktsmessig dersom dette blir aktuelt.

 • Vi prioriterer de sakene som har en direkte konsekvens for neste hovedlønn/remittering, og bruker ikke tid på saker som kommer på senere utbetaling.
 • Vi prioriterer saker ut fra økonomisk effekt for den ansatte/virksomheten.
 • Vi bestreber oss på å hindre at ansatte kommer i en situasjon hvor de senere blir trukket i lønn. Det er bedre at virksomheten senere må betale ut et tillegg til den ansatte noe forsinket, enn å hente tilbake penger som er for mye utbetalt.

Bistand fra DFØ

DFØ kan i helt spesielle situasjoner bistå kunder som står i fare for ikke å kunne ivareta sine oppgaver knyttet til lønns- og regnskapstjenestene. Dersom det blir aktuelt, vil vi trenge tid til å sette opp funksjonalitet og tilganger.

Områder hvor vi potensielt kan bistå, er:

 • Tid
 • Reise
 • Rapportering og NAV-refusjoner
 • Utskrift, pakking og sending av faktura/purring/inkasso
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?