DFØ forlenger avtalen for konkurransegjennomføring (KGV) og kontraktsadministrasjon (KAV)

DFØ leverer konkurransegjennomføringsverktøy (KGV) og kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV) til statlige virksomheter ved hjelp av verktøyet Mercell CTM. DFØs kontrakt med underleverandør utløper 30. juni 2022. På grunn av markedssituasjonen har vi valgt å forlenge kontrakten med eksisterende leverandør.

Oppdatert

I april i år sendte DFØ ut en spørreundersøkelse, hvor vi ba om innspill i forbindelse med planlegging av anskaffelse av ny løsning for KGV og KAV. Samtidig gjennomførte vi dialogmøter med leverandørmarkedet. Etter gjennomført dialog ble det klart at markedssituasjonen har endret seg såpass mye at vi ønsker å vente med å anskaffe en ny løsning.

Markedssituasjon

Det er for tiden få leverandører av KGV på det norske markedet. Mercell har kjøpt opp flere av sine konkurrenter både i det norske markedet og i Europa, blant annet EU-Supply CTM, Visma TendSign, Aksess Innkjøp, Opic, Cloudia, Comcare og Innovasion.

Mercell bygger en ny løsning, og frem til denne er klar vil Mercell fortsette å drifte flere av sine løsninger i det norske markedet. Det finnes andre aktører i det norske markedet som vurderer å utvikle et KGV for offentlige anskaffelser, og det er europeiske aktører som vurderer å gå inn i det norske markedet.

DFØs vurdering er at det ikke vil komme noen nye systemløsninger som baserer seg på gamle kunngjøringsskjemaer og ESPD. Det vil si at nye aktører tidligst vil lansere nye løsninger i 2023. Les mer om markedssituasjonen på Vurderingspunkter før kjøp av konkurransegjennomføringsverktøy (KGV).

Forlengelse av kontrakt

DFØ har som mål å anskaffe en moderne og brukervennlig løsning. Markedsundersøkelsen tilsier både flere tilbydere i 2023 og at nye KGV- og KAV-løsninger da vil være lansert i markedet, og da basert på nye kunngjøringsskjemaer og ESPD.

DFØ har derfor inngått avtale med eksisterende leverandør om å forlenge kontrakten frem til 30. juni 2023. Vi vil fortsette arbeidet med planlegging av ny anskaffelse, slik at vi har en ny avtale på plass til 2023. Mer informasjon om hva dette vil bety for DFØs kunder blir gitt etter at anskaffelsen er gjennomført, og ny leverandør er valgt.

Ved en forlengelse av kontrakten fra 2022 til 2023 vil DFØ være bundet av anskaffelsesregelverket med tanke på hvor høy verdi endringen av kontrakten kan ha. Det kan derfor bli behov for å regulere kostnader knyttet til lisenser og moduler i denne perioden. Dere vil i så fall få nærmere beskjed om dette ved bestilling av lisenser og nye moduler. Vi ber samtidig om at dere tar en kontrollsjekk av brukerlisenser dere har i løsningen i dag. Dersom dere ser at dere har aktive brukerlisenser dere ikke har behov for, kan dere bestille sletting av disse ved å benytte samme skjema som for bestilling av tilganger.

Viktig påminnelse til våre kunder

Vi har fått tilbakemelding fra vår leverandør om at supportavdelingen for EU-Supply CTM har fått en økning i antall supporthenvendelser fra DFØs kunder det siste halve året. Vi ønsker derfor å minne dere om at dere skal ta direkte kontakt med DFØ for support.

Kontaktinformasjon til vårt kundesenter regnskap er:

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?