Halvårskontroller andre halvår – hjelp til intern kontroll

Rapporter dere skal benytte ved halvårlig kontroll av tilganger og oppsett i økonomisystemene finner dere på OPAL_CON.

Oppdatert

Det er virksomhetens ansvar at kontrollen utføres og dokumenteres. Riksrevisjonen har stor oppmerksomhet på interne kontroller, og kan etterspørre denne dokumentasjonen.

Rutine 9.2 halvårlige kontroller – hjelp til intern kontroll og tilhørende skjema ligger på kundesidene.

Vi anbefaler at dere bruker rutinen som veiledning for kontrollen, og at skjema og annen grunnlagsdokumentasjon for kontrollene oppbevares av virksomheten.

DFØ skal bare ha tilbakemelding ved behov for endringer. Endringer meldes inn i henhold til rutinen.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?