2/2019 Endringer i særavtalene og skatt på reise

Vi har oppdatert lønnssystemet med de nye satsene for reiser innen- og utenlands i henhold til kunngjøringen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Skatteetaten. Endringene gjelder fra og med 1. januar 2019.

Oppdatert

Feil lenke i kundenotat

Lenken i 6/2019 som gikk til denne siden, skulle egentlig gått til kundenotat 2/2018 Særavtale om ferie for statsansatte

Beklager det!

Endringer i særavtalene

Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost innenlands

  • Kostgodtgjørelse for reiser fra og med 6 til og med 12 timer endres til 307 kr.
  • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer uten overnatting endres til 570 kr.
  • Kostgodtgjørelse for reiser over 12 timer med overnatting endres til 780 kr.

  • Nattillegg endres til kr 435
  • Bilgodtgjørelse endres til kr 4,03


Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost utenfor Norge

Nye satser finner dere her: https://arbeidsgiver.difi.no/l...

Ny måte å registrere dagsreiser til utlandet

Ved registrering av dagsreiser til utlandet har ansatte tidligere måtte velge regulativ Tjenestereise Hotell. Det er nå gjort en endring på dette. Fra og med 01.01.2019 må regulativ Dagsreise velges for alle dagsreiser i Norge og i utlandet. I portalen velger man nå reiseskjema som heter Dagsreise u/overn. I mobil app og Betalmeg må man foreløpig endre regulativ manuelt til Dagsreise. Vi jobber med endringer slik at ansatte skal slippe å gjøre en manuell endring i mobil APP og i Betalmeg.

Endringen skyldes nye skatteregler på dagsreiser, både i Norge og i utlandet.

Særavtale økonomiske vilkår ved endret tjenestested

Sannsynliggjorte utgifter til kost endres til 202 kr.

Særavtale om godtgjørelse mv. på tokt

I de tilfellene det utbetales kostgodtgjørelse og nattillegg på tokt, dekkes dette etter satsene for særavtale for reiser innen- og utenlands.

Endringer i forskuddstrekket

Reise uten overnatting

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse uten overnatting – innland og utland

6 til 12 timer     200 kr
Over 12 timer   400 kr

Reise med overnatting

Skattedirektoratets forskuddssatser for trekkfri kostgodtgjørelse med overnatting – innland og utland

Hybel/brakke/pensjonat uten kokemuligheter 161 kr
Hybel/brakke med kokemuligheter eller privat overnatting      89 kr
Hotell 578 kr
Hotell med inkl. frokost 462 kr

For ytterligere informasjon henvises det til skatteetaten og arbeidsgiverportalen.

https://www.skatteetaten.no/sa...

https://arbeidsgiver.difi.no/l...

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?