37/2020 Endring i beregning av kostgodtgjørelse for påbegynt døgn på utenlandsreiser

Beregningen av kostgodtgjørelse for utenlandsreiser med påbegynt døgn på mellom 6 og 12 timer er endret.

Oppdatert

18. mai 2020 ble det gjort en korrigering på beregning av kostgodtgjørelse for påbegynt døgn på utenlandsreiser. Korrigeringen gjelder alle reiser med reisedato fra 1. januar 2020. Endringen vil gjelde utenlandsreiser der påbegynt døgn er mellom 6 og 12 timer.

Frem til den 18. mai ble det beregnet 100 prosent døgnsats for kostgodtgjørelse fra og med 6 timer. Dette er korrigert slik at 50 prosent av kostsatsen for reiselandet utbetales på reiser med påbegynt døgn på mellom 6 og 12 timer.

Det blir ikke gjort en automatisk rekalkulering av reiser med tilleggsdøgn fra og med 6 timer og inntil 12 timer for reiser som er utbetalt før 18. mai.

Reiser som er utbetalt før 18. mai, men som endres i ettertid, vil påvirkes av endringen. Dette kan medføre at det oppstår en negativ netto for den ansatte.

Beregning av trekkfri andel av kostgodtgjørelsen har vært korrekt og her blir det ingen endring.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?