Delårsregnskapsrapportene er oppdatert

Vi har lagt ut oppdaterte rapporter for delårsregnskap i regnskapssystemet Unit4 ERP. Rapportene fyller ut delårsregnskapet basert på informasjon fra regnskapet og kan benyttes som et grunnlag for arbeidet med første delårsrapportering.

Delårsregnskapsrapportene er oppdatert for kunder med følgende tilknytningsform og føringsprinsipp:

  • Bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter kontantprinsippet
  • Bruttobudsjetterte virksomheter som fører regnskapet etter SRS
  • Nettobudsjetterte virksomheter

Rapportmalene henter tall fra regnskapet i Unit4 ERP og er ment som et hjelpemiddel ved utarbeidelse av delårsregnskapet for 2. tertial. Det er viktig at dere alltid kontrollerer tallene da det kan oppstå avvik mellom det som kommer frem i rapportene og det som er bokført i regnskapet.

Slik tar dere ut rapporten fra regnskapssystemet

Her finner dere også informasjon om endringer i rapportene og tips til hva dere bør kontrollere når dere fyller ut delårsregnskapet.

Det er deres eierdepartement som fastsetter om og hvor ofte delårsrapportering skal skje og hvilke krav som gjelder for denne rapporteringen.

Publisert: 31. august 2023

Kontakt

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?

Nei

Det beklager vi!

Tilbakemeldingen din er anonym og vil ikke bli besvart. Vi bruker den til å forbedre nettsidene. Hvis du vil ha svar fra oss, ta kontakt på telefon, e-post eller kundesenter på nett.