Delårsrapport

Malen for 2. delårsrapportering 2019 for verksemder som fører etter SRS og kontantprinsippet er tilgjengeleg i UBW.

Oppdatert

Her finn du rapporten i UBW

alt

Korleis åpne rapporten

Dobbeltklikk på rapporten som passar for di verksemd og legg inn riktig rapportperiode 201908. Sett rapportdato til 31.08.2019 (ved rapportering på tertial). Trykk deretter F12 for å køyre rapporten. Når rapporten er ferdig køyrd, kan du gå inn i ajourhold rapportbestilling og åpne den. Delårsrapporten vil da åpne seg i Excel og er klar til bruk. Merk at den består av fleire arkfanar.

Årsverk - korleis kan lønnskundane hente ut talet på årsverk?

Talet på årsverk skal verksemdene oppgi i note for lønn (note 2 i mal). Årsverka kan lønnskundane våre hente ut frå lønnssystemet. Gå inn i SAP (kjernesystem) og velg «transaksjonskode YHR_AARSVERK». Legg inn periode, og vel alternativ som også får med ansatte som har slutta i løpet av perioden. Er du i tvil, kan du sende ein e-post til lonn@dfo.no

Har du spørsmål til delårsrapportane eller vil melde feil i rapportane, ta kontakt på regnskap@dfo.no

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?