Bilagsfiler kan nå sendes på arbeidsflyt for elektronisk godkjenning

Det er nå mulig å sende bilagsfiler på arbeidsflyt for elektronisk godkjenning, i likhet med andre digitale bilag.

Oppdatert

Alle virksomheter som bruker digitale bilag, må fra nå av bruke denne løsningen for hovedbokbilag som sendes på fil.

Vi innfører dette for at virksomhetene elektronisk skal kunne godkjenne data som registreres i regnskapet. Grunnlaget for posteringene kan lastes opp i dokumentarkivet i UBW og trenger ikke å arkiveres andre steder.

Virksomhetene fyller ut bilagsmalen og sender den til DFØ. Når filen er lest inn går bilagene på arbeidsflyt for attestasjon og godkjenning i UBW, i henhold til den enkelte virksomhets oppsett for digitale bilag. Bokføring skjer automatisk når disse stegene er fullført.

Det er laget egne bilagsmaler til denne løsningen. Kontakt oss på regnskap@dfo.no for å få bilagsmalene tilsendt.

Virksomheter som per i dag ikke bruker digitale bilag, kan ta kontakt for å bli satt opp for digitale bilag.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?