67/2018 BETA-versjon av ny selvbetjening på nett for ansatte

Ny selvbetjening på nett for ansatte, ledere og godkjennere er under utvikling. Vi gjør nå tilgjengelig en BETA-versjon av denne løsningen med utvalgt funksjonalitet for ansatte, inkludert chatboten Lara.

Publisert

Løsningen er begrenset, og det er inntil videre fortsatt SAP-portalen som er DFØs hovedløsning for selvbetjening på nett.

Hvorfor gjør vi tilgjengelig en BETA-versjon nå?

I sommer lanserte DFØ Betalmeg en ny og forbedret selvbetjening på nett for honorarmottakere. Betalmeg inneholder chatboten Lara som kan bistå sluttbrukere med generelle spørsmål om bruk av løsningen og regelverket. For mer informasjon se kundenotat 36/2018.

Vi jobber nå med en ny og forbedret selvbetjening på nett for ansatte, ledere og godkjennere. Løsningen vil på sikt erstatte dagens SAP-portal, og skal inneholde den samme funksjonaliteten med mer. I løpet av 2019 vil vi lansere første versjon.

I utviklingsarbeidet har vi vært opptatt av å kunne gjøre tilgjengelig nye ting fortløpende, så lenge det har verdi for våre kunder og brukere. Dere får da muligheten til å ta i bruk ny funksjonalitet raskere, og vi kan videreutvikle løsningen basert på reelle brukererfaringer.

Hva er tilgjengelig i BETA-versjonen?

BETA-versjonen av ny selvbetjening på nett for ansatte har begrenset funksjonalitet. Per i dag er følgende tilgjengelig:

  • registrer godtgjørelse
  • registrer reiseregning
  • få refundert utlegg
  • lønnsslipper (utbetalinger)

I tillegg er chatboten Lara tilgjengelig for å svare på spørsmål om bruk av løsningen og regelverket knyttet til funksjonaliteten listet over. Den er tilknyttet manuell chat i arbeidstiden for kunder som har avtale med DFØ om 1. linje brukerstøtte for ansatte. Ansatte hos øvrige kunder vil som før bli henvist til kundens egen sluttbrukerstøtte.

Hva er ikke tilgjengelig i BETA-versjonen?

Funksjonaliteten beskrevet under er ikke en del av BETA-versjonen som vi nå gjør tilgjengelig. DFØ-app eller SAP-portalen må dermed fortsatt brukes for disse funksjonene.

  • Godkjenning: Funksjonaliteten som er tilgjengelig i BETA-versjonen gjelder kun ansatte. Den omfatter ikke funksjonalitet for godkjenning av ledere og andre godkjennere.
  • Reisesøknad: Løsningen inneholder ikke funksjonalitet for reisesøknad (opprettelse/konvertering/forskudd).
  • Innlesing av kredittkorttransaksjoner: Løsning for innlesing av kredittkorttransaksjoner er heller ikke en del av BETA-versjonen.
  • Mine opplysninger: BETA-versjonen inneholder ikke funksjonalitet for registrering/redigering av og innsyn i egne personopplysninger, slik som adresse og bankinformasjon.
  • Engelsk: Selvbetjening for honorarmottakere i DFØ-app og Betalmeg er nå tilgjengelig på engelsk. Denne muligheten er ikke enda tilgjengelig for ansatte. I BETA-versjonen vil brukeren se et valg om språk («NO/EN»), men valg av engelsk vil ikke fungere. 

Vi ønsker innspill!

Send oss gjerne innspill til forbedringer av funksjonaliteten i BETA-versjonen av ny selvbetjening på nett. Disse kan du sende på e-post til vårt kundesenter: lonn@dfo.no.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?