17/2020 Avtale mellom de sentrale partene i staten

Avtalen åpner for redusert hviletid og utvidet bruk av overtid for virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner, samt at kjernetiden i alle virksomheter settes ut, i første omgang frem til 30. april 2020.

Oppdatert

DFØ har i dag systemer som i de fleste tilfeller lar berørte ansatte føre sin arbeidstid i tråd med den midlertidige avtalen. Vi vil likevel ikke kunne unnta disse fra dagens varslinger om brudd på arbeidstidsbestemmelsene. 

Virksomhetene kan derfor velge mellom følgende:

  • Motta varsler basert på arbeidstidsbestemmelsene som gjelder i en normalsituasjon. Man må da anta at antallet varsler vil øke på bakgrunn av den midlertidige avtalen, og virksomhetene må selv ha rutiner for å fange reelle avvik.
  • DFØ kan skru av utsendelsen av varslene. Virksomheten vil da ikke få noen løpende varsler og må selv ha rutiner for å fange reelle avvik. Virksomhetene kan selv ta ut rapport over varsler i etterkant dersom det er ønskelig.

De virksomhetene som i dag får varsler og fortsatt ønsker å få dette, trenger ikke foreta seg noe. De som ønsker å stanse varslene, bes ta kontakt med oss via kundesenter på nett.

Fargekoden i DFØ-appen og selvbetjeningsportalen vil vise med rødt dersom den ansatte ikke har ført tid i hele kjernetiden, men pluss- og minustimer kalkuleres likevel riktig ut fra totalt antall førte timer innenfor ytre kjernetid mellom 06.00 og 21.00 den gitte dagen. Den ansatte trenger ikke foreta seg noe.

Utvidelse av ytre arbeidstid (aml § 10-11 (3))

Ansatte som etter individuell avtale har fått utvidet ytre arbeidstid fra 21.00 til 23.00 må føre arbeidstid utført i disse to timene med en fiktiv tid mellom 06.00 og 21.00, men kan gjerne legge inn reell arbeidstid i kommentarfeltet.

Det er flere tiltak som er lansert for å håndtere den pågående pandemien. DFØ jobber blant annet med systemmessige tilpasninger for håndtering av utvidet kvote for egenmelding, dobling av dager med omsorgspenger, endret arbeidsgiverperiode ifm. omsorgsdager og sykedager og reduksjon i lav momssats. 

Vi vil ikke ha anledning til å prioritere tilpasninger til avtale mellom de sentrale partene i staten ut over det som er skissert over og ber om forståelse for dette.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?