Alle DFØs kunder får nye avtaler til signering

I løpet de neste ukene får dere en ny tjenesteavtale til signering. Den inneholder en samarbeidsavtale, standardvilkår, arbeidsdelingen mellom DFØ og kunde og en ny databehandleravtale, som er i tråd med de nye personvernreglene.

Oppdatert

Departementfellesskapet og kunder som allerede har signert den nye avtalen, får bare databehandleravtalen til signering.

Hvem skal ha denne informasjonen?

Vi ber dere om å videresende denne informasjonen til de som har ansvar for samarbeidet med DFØ, og til de som arbeider med de nye personvernreglene.

Databehandleravtalen

De nye personvernreglene, som etter planen skal tre i kraft i juli i år, fører til at alle virksomheter som er kunder av DFØ skal ha en oppdatert databehandleravtale. Databehandleravtalen er en del av tjenesteavtalen.

DFØ informerte i mars om hva vi gjør i forbindelse med de nye personvernreglene, se under.

Ny tjenesteavtale

Vi har også utarbeidet en ny og digitalisert avtale om leveranse av lønns- og regnskapstjenester (tjenesteavtalen). Alle tidligere avtalte endringer som fremdeles er gjeldende, blir videreført i den nye tjenesteavtalen.

Noen få kunder har allerede signert den nye avtalen. Dere som allerede har signert, får bare databehandleravtalen tilsendt for signering.

Departementfellesskapet får i denne omgangen bare databehandleravtalen tilsendt. Vi tar direkte kontakt med dere på et senere tidspunkt om signering av ny tjenesteavtale.

Hva skjer videre?

  • Vi legger ut standardvilkårene, inkludert ny databehandleravtale, på www.dfo.no/standardvilkar, på mandag 4. juni.
  • Kunder som allerede har signert ny tjenesteavtale, og departementfellesskapet, får bare databehandleravtale tilsendt.
  • Dere leser og signerer den nye avtalen innen 1. juli 2018.

Hva er nytt i DFØs nye tjenesteavtale?

Tjenesteavtalen er delt i to deler:

  1. Samarbeidsavtalen er den delen av avtalen som dere kunder skal signere. Samarbeidsavtalen inneholder all informasjon som er spesifikk for hver kunde, inkludert hvilken tjenestemodell dere har og eventuelle endringer.
  2. Standardvilkårene er felles for alle kundene våre. Der finner du generelle vilkår for DFØs lønns- og regnskapstjenester, arbeidsdelingsskjema og databehandleravtale. Databehandleravtalen er ny og i henhold til nye personvernregler.

Standardvilkårene ligger på www.dfo.no/standardvilkar, og vil være oppdatert til en hver tid.

Har du spørsmål?

  • Har du spørsmål om de nye personvernreglene, kontakt Datatilsynet.
  • Har du spørsmål om tjenesteavtalen, kontakt DFØs Kundesenter.
Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Kontakt kundesenter for regnskap

Fant du det du lette etter?