9/2019 Årlige rutiner for automatisk fratredelse

Hvert år gjennomfører DFØ årlige rutiner for automatisk fratredelse av timelønnede og eksterne uten aktivitet foregående år.

Oppdatert

Automatisk fratredelse av timelønnede

I utgangspunktet vil alle timelønnede, medarbeiderundergruppe (MUG) 04, 15, 18, 22, 30 og 35 uten aktivitet i 2018 bli fratrådt per 28. februar 2019. I forkant vil en liste over aktuelle timelønnede bli oversendt til kundene for kontroll. Dere må gi tilbakemelding innen 15. februar 2019 dersom noen av disse likevel ikke skal fratres.

Automatisk fratredelse av eksterne

Alle eksterne uten aktivitet i 2018 vil bli fratrådt. Den automatiske jobben kjøres innen utgangen av februar 2019 og omfatter medarbeidergruppe 8 og X, med unntak av MUG 53. Fratredelsesdato settes til 28. februar 2019 med årsakskode 99 (Automatisk massefratredelse).

Arkivering av lønnsresultater

Medio februar 2019 vil DFØ arkivere lønns- , reise- og tid-resultater og konteringsdokumenter for perioden desember 2014 til november 2015.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?