8/2019 Endringer i systemløsningen til hovedlønn februar

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon m.v, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Lønnsadministrasjon

Melding om positivt forskuddstrekk i Lønnskjøringen

Meldingen vedrørende kontroll om positiv forskuddstrekk er nå innført hver måned. Dette fordi A-meldingen nå har innført en mye strengere kontroll. Tidligere tillot A-meldingen tilbakebetaling innenfor samme termin, men dette er nå strammet inn til å gjelde innenfor en kalendermåned. A-meldingen blir avvist hvis den blir levert med positivt forskuddstrekk.

I de tilfellene hvor det er fremtidige trekkmidler må en slik tilbakebetaling i noen tilfeller gjøres over flere måneder.

I de tilfellene hvor en ansatt ikke har fremtidig trekkmidler ser vi på muligheter for en bedret løsning i forhold til dagens praksis. Vi kommer tilbake med ytterligere info når dette er på plass. Inntil videre må dere eventuelt  gi vedkommende et forskudd.

Endringer i skatteregler ved fri avis/nyhetstjenester.

Fra og med inntektsåret 2019 er det gitt nye regler om fri avis/nyhetstjenester. Etter de nye reglene skal fordel ved avis/nyhetstjenester dekket av arbeidsgiver ikke regnes som skattepliktig inntekt for arbeidstaker når det foreligger tjenstlig behov. Med nyhetstjeneste menes tjeneste som nevnt i merverdiavgiftsloven § 6-2 annet ledd.

Det er etter de nye reglene lav terskel ved vurdering av den ansattes tjenstlige behov. I praksis betyr det at arbeidsgiver vurderer det tjenstlige behovet på en rimelig og ikke for streng måte.

I de tilfeller arbeidsgiver dekker fri avis for den ansatte innberettes dette som en naturalytelse på lønnart 1425 dersom det ikke foreligger tjenstlig behov. Det er ingen innberetningsplikt i de tilfeller arbeidsgiver dekker fri avis og den ansatte har tjenstlig behov.

Endring av lønnarter/mottakernøkler

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 04.02.2019 se endringslogg.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?