71/2018 Nye regler om rabatter i arbeidsforhold og arbeidsgiverforpliktelser fra 2019

Fra 2019 gjelder nye regler om den skattemessige behandlingen av rabatter som har tilknytning til arbeidsforholdet, og arbeidsgivers forpliktelser når det ytes slike rabatter.

Oppdatert

Skatteetaten har kommet med en prinsipputtalelse der de gjennomgår den skattemessige behandlingen av rabatter og bonuspoeng, samt hvilke forpliktelser arbeidsgiver har i slike tilfeller.

Skattedirektoratet presiserer i uttalelsen hvilke rabatter som er skattepliktige og hvilke unntak som gjelder.

Det er viktig at arbeidsgiverne setter seg inn i hva endringene går ut på, og iverksetter tiltak slik at eventuelle fordeler de ansatte mottar, blir håndtert i tråd med de nye reglene.

Når det gjelder bonuspoeng opptjent på tjenestereiser er det for statsansatte ikke lov å benytte disse privat. Det vil derfor i utgangspunktet ikke være nødvendig for statlige arbeidsgivere å endre praksis. Virksomheten kan vurdere om det likevel bør gjennomføres tiltak som sikrer at forbudet er kjent og etterleves.

Vi viser til kundenotat 56/2018 vedrørende bonuspoeng på reiser.

Ny inntektsbeskrivelse for skattepliktige rabatter skal fra 2019 rapporteres i a-meldingen.  Vi vil komme tilbake med informasjon om hvordan dette skal innberettes når inntektsbeskrivelsen til a-meldingen foreligger.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?