70/2018 Endringer i systemløsningen til hovedlønn desember

Generelle endringer i lønnssystemet, personal-, lønns- og reiseadministrasjon, siden forrige hovedlønn.

Oppdatert

Reiseadministrasjon

Feilen som gjaldt reiseregninger med påbegynt døgn på over 12 timer, med overnatting på det påbegynte døgnet, er nå korrigert. Feilen var fra reisekjøring fra og med 8. november 2018. Reisene er rekalkulert på reisekjøring med utbetalingsdato 05.12.18.

Lønnsadministrasjon

Fri bolig

DFØ har i det siste mottatt flere henvendelser om fri bolig og trekkplikt.

Fri bolig er som hovedregel trekkpliktig og vil inngå i beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgift. Det finnes likevel unntak hvor fri bolig kan refunderes uten forskuddstrekk. Dette henger sammen med boligforhold og pendlerstatus.

Vi anbefaler at refusjonen utbetales via SAP, da blir utbetalingen og innberetningen ivaretatt samtidig.

Innrapportering på A-meldingen vil blant annet være avhengig av:

  • Hvorvidt den frie boligen er i Norge eller i utlandet
  • Pendlerstatus
  • Hvorvidt arbeidstakeren selv står for leieforholdet eller om bolig er leid eller eid av arbeidsgiver.

Verdsetting av boligen skal kun foretas når arbeidsgiver eier eller leier boligen. Når arbeidstaker står for leieforholdet skal refusjonsbeløpet i sin helhet innrapporteres.

Fri bolig verdsettes ved hjelp av ulike metoder avhengig av om arbeidsgiver eier eller leier boligen, og om den frie boligen er i Norge eller i utlandet.

Når arbeidsgiver stiller bolig til disposisjon i Norge i forbindelse med arbeid, oppdrag eller verv, skal leieverdien fastsettes av skattemyndighetene.

Fordel av helt eller delvis fri bolig i utlandet fastsettes ved individuell eller sjablongmessig verdsetting. Som utgangspunkt skal den laveste av disse verdiene benyttes.

Kontakt Skatteetaten for nærmere opplysninger.

Nye lønnarter og mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

 

SKL

1,10 %

882100

Ny mottakernøkkel fra 01.01.2019.

Lønnart

Tekst

Trekkbeløp / %

Mottakernøkkel

Merknad

Endring av lønnarter og mottakernøkler

IT0057 – Medlemskap

EL&IT Hord/SognFj fors 436,00 573530 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL&IT forsikr.Nordland 633,00 582740 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL & IT forb. forsik 519,00 872400 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL&IT forsikr.liten pk 191,00 872401 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL&IT forbundet forsik 633,00 872402 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL&IT forbundet forsik 108,00 872403 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
EL&IT frb. V/T forsikr 519,00 872730 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
Intrum Justitia AS   600038/610016 Trekkmottaker endret navn til Lowell Norge AS. Endring utført fra 01.12.2018.
NTL forsikring 82,00 873020 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
NTL Koll. Reiseforsikr 85,00 873030 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
Delta 286,00 583724 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
Delta St. Havarikomm 286,00 872150 Trekkbeløpet er endret fra 01.01.2019.
N.Sykepleierforb. UNIO   882750 Max/min beløp endret til 524,00/79,00 fra 01.01.2019.

Tekst

Trekkbeløp / % Mottakernøkkel

Merknad

Annet

Engelsk språk i DFØ-app og Betalmeg: Utbetalinger og utgiftsrefusjon er nå tilgjengelig på engelsk. For mer informasjon, se den engelske delen av hjemmesiden vår.

DFØ Brukerdokumentasjon

Oppdatert brukerdokumentasjon legges ut 4. desember, se endringslogg.

Hele kapittelet «Vedlikehold via e-skjema» er skrevet om og forbedret. Dette kapittelet inneholder brukerdokumentasjonen for e-skjema som starter i SAP kjernesystem.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?