69/2018 Refusjon fra NAV – Inntektsmelding er nå klar for å sendes digitalt via Altinn

Dagens papirskjema for inntektsopplysninger erstattes av digital inntektsmelding 1. januar 2019.

Oppdatert

Med virkning fra 04.12.2018 skal alle inntektsmeldinger sendes digitalt, bortsett fra skjema for kronisk syk (NAV 08-20.12). For fullservicekunder yter DFØ denne tjenesten. Informasjonen som følger er derfor mest relevant for basis- og delservicekunder.

Basis- og delservicekunder

For basis- og delservicekunder må kundene selv produsere den digitale inntektsmeldingen, men selve innsendingen til Altinn vil bli gjort av DFØ. Alternativet er NAVs digitale inntektsmelding i Altinn. Denne løsningen vil være manuell og krevende å bruke for kundene. DFØ ønsker derfor, som en prøveordning, å tilby basis- og delservicekundene digital innsending av inntektsmeldingen. Dette innebærer at basis- og delservicekunder fortsatt registrerer fravær, genererer krav og produserer fil som skal sendes NAV. DFØ sørger for innsendelsen.

Prøveordningen gjelder perioden 04.12.2018–31.03.2019. Tjenesten medfører betydelig merkostnad for DFØ, og kan derfor ytes vederlagsfritt bare i prøveperioden. DFØ vil bruke prøveperioden til å opparbeide erfaring med hvilket omfang merarbeidet vil få. Fra og med 01.04.2019 vil basis- og delservicekunder kunne kjøpe denne tjenesten.

Kundene og DFØ evaluerer ordningen i løpet av prøveperioden i fellesskap. Evalueringen inkluderer merkostnad for DFØ og besparelse for kunden. Prisen på tjenesten settes i samsvar med dette.

Det er transaksjonskode PC00_M20_RMB_PRINT som basis- og delservicekunder benytter i dag som  videreføres. Det er kommet til fire nye felter på startbildet. To av disse vil være forhåndsutfylt på variant CUS&OPAL01 (Inntektsskjema til Nav/Altinn), mens de to andre må fylles inn av våre kunder. Dette gjelder kontaktnavn og kontakttelefon til den som produserer forsendelsen.  Er ikke disse utfylt, vil forsendelsen feile.

På selve utskriftsrapporten er det kommet en ny knapp «Send to ACF». Denne må benyttes for å produsere selve forsendelsen.

Se ellers brukerdokumentasjonen som oppdateres 04.12.2018 for mer utfyllende informasjon.

DFØ kommer til å sende inn til Altinn daglig.

Vi vil også gjøre våre kunder oppmerksomme på nye beregningsregler knyttet til sykepenger, foreldre- og svangerskapspenger definert av NAV. Disse nye beregningsreglene fører ikke til endringer i SAP.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?