68/2018 Ny løsning - Kvote for egenmelding

På bakgrunn av et endringsønske fra flere kunder har DFØ utviklet en ny løsning - Kvote for egenmelding for IA-bedrifter. Med denne løsningen kan ansatte ha løpende kontroll på gjenværende egenmeldingsdager.

Oppdatert

Bakgrunn for endringen

I henhold til folketrygdloven § 8-27 har arbeidstaker rett til fire egenmeldingstilfeller i løpet av en 12 måneders periode. Da avtalen om inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom partene ble retten til egenmelding utvidet til 24 dager per 12 måneder, med adgang til å benytte inntil 8 dager per fraværstilfelle.

Slik fungerer løsningen

  • Kvote for egenmelding vises i kvoteoversikten i infotype 2006 fra første tidevaluering etter oppstartdato. 
  • Ansatte vil kunne se resten av kvoten i «Tidssaldo» i DFØ appen og under «Fravær» i selvbetjeningsportalen.
  • Kvoten blir tilgjengelig i Leders selvbetjeningsportal under Tidrapporter – Fraværskvoter.
  • Rest på kvoten beregnes kontinuerlig utfra antall benyttede egenmeldinger de siste 12 mnd.
  • Kvoten oppdateres daglig.

Kalkuleringen i programmet gjør at kvoten akkumuleres (legger til benyttede egenmeldingsdager når det er gått 12 mnd.). Kvoten kan derfor virke misvisende. Det er REST som viser korrekt antall egenmeldinger som kan benyttes. Vi jobber med å endre visning slik at kun rest på kvoten skal vises.

Bestill denne løsningen

IA-bedrifter som ønsker løsningen kan bestille kvote for egenmelding via kundesenteret.

For kunder som bestiller løsningen vil alle ansatte bli inkludert.

Opplys om dato for ønsket oppstart ved bestilling.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?