65/2018 Automatisk innhenting av sykemeldinger fra Altinn

Nå kan våre fullservicekunder få digitale sykemeldinger automatisk overført fra Altinn til DFØ.

Oppdatert

I dag henter våre fullservicekunder digitale sykemeldinger og søknader om sykepenger i Altinn, og sender dem til DFØ i Kundesenter på nett.

Dette kan vi nå utføre maskinelt ved bruk av robotteknologi, slik at sykmeldingene blir overført automatisk til DFØ og blir raskere registrert.

DFØ tar kontakt hvis det er behov for å gjøre avklaringer knyttet til sykefraværsregistreringen.

Eventuelle sykemeldinger på papir (som man fortsatt kan få, f.eks. fra sykehus) må fortsatt sendes inn. Det vil fortsatt være kunden sitt ansvar å følge opp at ansatte sender søknad om sykepenger.

Er dere interessert i å få sykemeldingene automatisk overført fra Altinn til DFØ? Ta kontakt med oss i Kundesenter på nett.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?