63/2020 Endring i kvotedeling

Kvote 50 – Sykt barn og seniordager for 2021 blir tildelt 1. januar 2021.

Oppdatert

Dette innebærer endringen

Sykt barn:

 • Tildeling av kvote 50 – Sykt barn blir flyttet til tidevalueringen og kvote for 2021 tildeles 1. januar 2021. Ved registrering av barn i DFØ-app/selvbetjeningsportal i løpet av året, vil kvoten tildeles på kvelden og ikke umiddelbart (slik som i dag).
 • Endringen i første punkt gjør at vi klarer å automatisere utvidelse av sykt barn kvote om man er eneforsørger og/eller har vedtak om kronisk sykt barn. For å få til dette er det gjort en endring i infotype 0028 der vi har lagt inn et felt for barnets fødselsdato. Denne må være registrert for at automatisk utvidelse av kvoten skal fungere.

Seniordager:

 • Ekstra etatspesifikke seniordager, som før ble tildelt på kvote 62 – Etatspesifikk perm m/lønn, flyttes til kvote 63 – Tjenestefri senior +62.
 • Tildeling av kvote 63 – Tjenestefri senior +62 blir også flyttet til tidevalueringen og tildeles 1. januar 2021.
 • Endringene i de to punktene over gjør at vi kan automatisere tildelingen av etatspesifikke seniordager i stedet for at kundene må sende inn sak/registrere selv, som i dag.
 • Kvoten reduseres for ansatte som har et annet antall arbeidsdager i uken enn 5 dager.
 • Status for tidadministrasjon «kun tidevaluering for egenmeldingskvote» i infotype 0007 endrer navn til «kun tidevaluering for kvoter».

Gevinster med ny løsning

 • Vi får automatisert en del manuelle prosesser rundt utvidelse av kvoter.
 • Ansatte vil kun forholde seg til en kvote og en fraværskode når det søkes om seniorfri hvor «Tjenestefri senior» (kode 512) skal brukes.
  Kundene trenger kun å melde inn til DFØ dersom avtale om etatspesifikke seniordager endrer seg, i stedet for å sende bestilling på tildeling av kvote hvert år.
 • Kvote 62 – Etatspesifikk perm m/lønn vil fremdeles være tilgjengelig for tildeling om kunder ønsker å benytte denne til andre interne avtaler.

Aktiviteter for å sette i gang ny løsning

For at kvotene skal bli oppdatert 1. januar 2021, må følgende aktiviteter gjennomføres før årsskiftet:

 • Ansatte som ligger med «ingen tidevaluering» i infotype 0007, men hører til en ansattgruppe som kan ha sykt barn eller seniordager, må endres til «kun tidevaluering for kvoter». DFØ gjør denne jobben for alle kunder.
 • Barnets fødselsdato må legges inn på vedtak om kronisk sykt barn i infotype 0028. DFØ gjør denne jobben for fullservicekunder. Dersom ansatt er eneforsørger, må dette markeres ved å sette hake for eneforsørger på «barn» i infotype 0021.
 • Fullservicekunder melder status i sak til kundesenter på nett for fremtidig oppdatering i SAP. Basiskunder oppdaterer selv.
 • Kundene oppretter sak i kundesenter på nett med informasjon om hvor mange etatspesifikke dager virksomheten har avtalt. Tidevalueringen 1. januar 2021 vil tildele 8 dager + eventuelle etatspesifikke dager per kunde på kvote 63 – Tjenestefri senior +62. Etatspesifikke dager må meldes til DFØ innen 23. desember 2020. Dersom etatspesifikke dager ikke er meldt inn, tildeles 8 dager.

Dersom noen av disse aktivitetene gjøres etter 1. januar 2021 og innen 28. februar 2021, vil kvotene oppdateres førstkommende tidevaluering med dato tilbake til 1. januar 2021.

Dersom endringene som påvirker de overnevnte aktivitetene legges inn med startdato tidligere enn forrige måned, må den ansatte tidevalueres tilbake til gjeldende dato. Dette må gjøres av DFØ.

Kontaktinfo

Har du spørsmål om innholdet på denne siden?

Kontakt kundesenter for lønn

Fant du det du lette etter?